Tilbage

Sport, fællesskab og lokalt drevet udvikling i Sierra Leone

Organisation:

Football for a new tomorrow (FANT)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.01.2016

Projekt slut:

31.12.2016

Beviliget beløb:

422.639,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Sierra Leone

Lokale partnere:

  • FANT SL - Football for A New Tomorrow Sierra Leone

Overordnede mål :

Det overordnede mål er, at styrke kapaciteten i FANT SL til at kunne agere som en afgørende civilsamfundsaktør i Sierra Leone og forbedre levevilkår blandt de fattigste.

Umiddelbare mål :

I projektet fokuseres der på 3 umiddelbare mål: 1. Kvinder i FANT SL har gennem træning udviklet evner til øget fortalervirksomhed for kvinders ret til deltagelse i demokratiske processer og foreninger 2. FANT SL har gennem kapacitetsopbygning styrket interne kommunikationsformer, samt dannet bæredygtige, legitime og ansvarlige rutiner ift. medlemsorganisationer 3. FANT SL er udvidet med 4 nye lokale idrætsforeninger og øger således spredningseffekt ift. udbredelse og praktisering af demokratiske og foreningsorganisatoriske grundprincipper

Målgrupper :

Projektet er inddelt i 3 processer og således også ift. målgruppe. Primære målgruppe vedr. proces 1 er de 35 nuværende kvinder der er involveret i bestyrelses- og ledelsesarbejde i FANT SL og de 11 foreninger. Sekundære målgruppe er alle piger/kvinder involveret i idrætsforeningslivet i de 11 foreninger. Primære målgruppe vedr. proces 2 og 3 er 13 bestyrelsesmedlemmer fra FANT SL + ca. 44 repræsentanter fra 11 idrætsforeninger (primært mænd). Sekundære målgruppe er øvrige involverede i foreningslivet i 11 idrætsforeninger. Målgrupper vil overlappe hinanden, og er ikke fastlåst. Der tilsigtes bred deltagelse ift. aldersgrupper, køn og socialsamfundsmæssig tilhørsforhold.

Resume:

Denne partnerskabsindsats søger at, styrke fundamentet for dansk-sierraleonsk udviklings- og samarbejde. Demokratiske tilgange, legitimitet, lokalt ejerskab og gennemsigtighed er integrerede dele af den organisatoriske opbygning og daglige drift af idrætsforeninger. Indsatsen har 3 hovedtemaer, hvori fokus er på (i) øget kapacitet for fortalervirksomhed blandt kvinder i FANT SL, (ii) videreudvikling og styrkelse af FANT SLs evne til agere som paraplyorganisation og skabe fælles fodslag, samt (iii) udvidelsen af både netværk, FANT SLs medlemsorganisationer og dialog med lokale og nationale myndigheder. I et af verdens fattigste og mest skrøbelige lande, er lokale idrætsforeninger drivkraften bag drømmen om og realiseringen af et bedre liv og samfund for alle