Tilbage

Handicapidræt i Ghana

Organisation:

Dansk Handicap Idræts-Forbund

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

01.04.2005

Projekt slut:

27.12.2004

Beviliget beløb:

67.072,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • Ghana Society of the Physically Disabled (GSPD)

Resume:

Projektet formål er at styrke handicapidrætten i Greater Accra i Ghana for her igennem at sætte fokus på de problemstillinger handicappede personer har i Ghana. Via idrætten vil handicappede personer opnå større selvtillid, accept og synlighed i samfundet og vil dermed aktivt kunne være med til at sætte fokus på hvorledes handicappedes muligheder for aktiv deltagelse i samfundet kan forbedres. I samarbejde med GSPD vil DHIF sætte fokus på demokratiseringsprocesser og dermed være med til at sikre bedre rettigheder for handicappede i Ghana. Idrætten anvendes i denne sammenhæng som et middel for ovennævnte. Diskussioner og erfaringsudveksling omkring organisering og kapacitetsopbygning af handicapidræt vil med udgangspunkt i den danske foreningsmodel danne grundlag for den måde handicapidrætten organiseres på – med de tilpasninger som der af forskellige lokale forhold må tages højde for.