Tilbage

Organising for Sustainable Agricultural Practices

Organisation:

TRIANGLEN

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.10.2015

Projekt slut:

30.09.2019

Beviliget beløb:

1.968.290,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Nepal

Lokale partnere:

  • AAPASI SAHAYOG KENDRA Syangja Nepal (ASK-Nepal)

Overordnede mål :

Økologiske kooperativ og bæredygtige landbrugsgrupper i 4 landsbyer i Baluwapati Deupur Village Developemnt Committee, Nagarkot, Kavre district, praktiserer og advokerer for klimaresistente økologiske og bæredygtige dyrkningsmetoder i netværk med ligesindede organisationer i Nepal.

Umiddelbare mål :

1) at landbrugsgrupper i de 4 udvalgte landsbyer i Baluwapati Deupur VDC organiserer sig og udvikler intensivt bæredygtigt havebrug/landbrugsproduktion med henblik på salg af grøntsager. 2) Et økologisk landbrugskooperativ i Baluwapati Deupur Village Development Committee, Nagarkot area, Kavre distrikt producerer og afsætter med fortjeneste økologisk og klimatesistente dyrkede grøntsager 3) Udbygget fortalervirksomhed til fordel for lokal fødevareproduktion, der er baseret på anvendelse af klimaresistente, økologiske produktionsmetoder der både muliggør udnyttelse af jordressourcer på bæredygtig vis og reducerer fattigdom ved at skabe øget indtægt via et intensivt havebrug på små jordarealer

Målgrupper :

The primarily direct target group and beneficiaries are the about 60 farmers and members of the cooperative and the about 10 hotels involved. The farmers will be from the four villages: Garigaon, Haledegaon, Sathikurigaon and Makaibarigaon . The hotels all in Nagarkot. The secondary direct beneficiaries are the rest of the people living in the VDC, about 7.000. The project will be open to anybody, who wants to improve agricultural practices in a more sustainable way. The primarily indirect beneficiaries are workers and landless, who get job as a consequence of the project, and the guests at the hotels and restaurants, who benefit from better food free from pesticides. The secondary indirect beneficiaries are the neighboring VDCs, the network established by the project, the relevant authorities and others depending of the success of the advocacy work.

Resume:

Projektet vil demonstrere, hvordan fattige subsistenslandbrugere ved at organisere sig og fokusere på markedet på samme tid kan øge indkomsten og sikre produktionspotentialet på længere sigt. Fire landsbyer i Baluwapati Deupur VDC organiserer landbrugsgrupper med henblik på at praktisere og advokere for klimaresistente, bæredygtige dyrkningsmetoder i netværk med ligesindede organisationer i Nepal. De fire grupper udpeger hver fem til ti landbrugere, som ønsker at omlægge en del af deres jord til økologisk drift. Disse landbrugere indgår i et kooperativ, der organiserer produktion, forarbejdning og afsætning af økologiske produkter, primært grøntsager. Uden mellemhandlere sælges produkterne til seks hoteller i turistbyen Nagarkot, som vil advokere for lokal, økologisk produktion overfor turister og nepalesiske besøgende. Projektet vil styrke civilsamfundet ved at det organiserer sig om forbedringer af det absolut væsentligste erhverv. Projektet vil fokusere på både landbrugere og jordløse, og blandt de sidste i særlig grad husholdninger ledet af kvinder.