Tilbage

Communication Matters

Organisation:

Seniorer uden Grænser

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

01.01.2022

Projekt slut:

30.06.2024

Beviliget beløb:

498.077,00 kr.

Samlet buget:

498.077,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya

Lokale partnere:

  • Society of Augmentative and Alternative Communication-Kenya (SAAC Kenya)

Resume:

Communication Matters er en ny intervention, men den bygger på de resultater og erfaringer, der er opnået i de to CISU støttede projekter, AAC in Kenya 1 og 2. Projektet støtter oprettelsen af 10 nye selvhjælpsgrupper bestående af forældre til børn uden funktionel tale, og den vil bistå med udrulningen af AAC metoden til et udvalg af skoler ud over Kenya. Den søger at sætte partnerorganisationen i en central og indflydelsesrig position i Kenya for så vidt angår Augmentative and Alternative Communication. Ambitionen er, at når myndighederne tager initiativer, der berører personer uden funktionel tale, så bør SAAC Kenya høres først. Der vil være tale om massiv lobbyaktivitet og uddannelse af lærere på 10 specialskoler og lektorer fra højere læreanstalter. Dertil kommer 10 workshops for selvhjælpsgrupper i hele Kenya og en national konference om AAC. På grund af AAC i Kenya projekterne blev metoden i 2019 inkluderet i læseplanerne for specialundervisning i Kenya.