Tilbage

Solenergi til JEEP Folkecenter, Uganda

Organisation:

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.10.2007

Projekt slut:

30.09.2009

Beviliget beløb:

998.553,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • Joint Energy and Envioment Projects (JEEP)

Overordnede mål :

At starte en proces, der på en miljøbeskyttende måde giver mulighed for på længere sigt at forsyne de fattige landsbyer med lys og vand, så befolkningens levestandard hæves og giver incitament til yderligere udvikling.

Umiddelbare mål :

1. JEEP’s personale er opkvalificeret til, via bl.a. demonstrationer og cases, at kunne undervise og levere viden indenfor solenergi produktion og implementering i Uganda. 2. Modeller er udviklet til hvordan solenergi kan implementeres, styres og vedligeholdes via erfaringer fra udvalgte områder.

Målgrupper :

Der er 3 primære målgrupper. Den ene er JEEPs ansatte/frivillige. Den anden er de folkevalgte, der varetager styring af skoler, hospitaler o.l. Indsamling af fx mad penge varetages i de forskellige landsbyer af sekretærer ansat på skolerne. Den tredje primære målgruppe er landelektrikere fra de udvalgte landsbyer. Samlet er der tale om omkring 40-70 personer i den primære målgruppe. Den indirekte målgruppe er landbefolkningen, som efter projektets implementering har mulighed for at få viden på området indenfor solenergi. En anden væsentlig målgruppe er myndigheder. Resultaterne fra projektet vil kunne bidrage til beslutningstagninger og dermed sprede budskabet om solenergi til befolkningen, men også energiselskaberne, som derved får andre muligheder end at installere dyre og ustabile transmissionsnet i de små landsbyer.

Resume:

Det ønskes at kapacitetsopbygge JEEP til at være et solenergicenter, samt opkvalificere medarbejdere og uddanne udvalgte landelektrikere, til at varetage opsætning og vedligeholdelse af demonstrations solenergi systemer til lys og andet i 3 områder (4 landsbyer), med henblik på studie, praktisk erfaring og analyse af udstyr, brugbarhed, lokalforankring, fattigdomsbekæmpelse og organisatorisk styring, til senere brug ved implementering af solenergi her og i andre dele af Uganda. NFVE og Mali Folkecenter sætter undervisningen i gang og efterlader JEEP i en situation, hvor de selv kan arbejde videre med solenergi på deres center og i de projekter, de tilknyttes i fremtiden. Strøm fra fremtidige solenergisystemer vil bidrage til elektrificering af lokalsamfund, medvirke til lys i skoler og hospitaler, pumper til rent vand, køling af medicin, etc. og kan således hjælpe med at forbedre generelle levevilkår i fattige områder.