Tilbage

Zanzibar NCD Alliance Capacity Development Phase 1

Organisation:

Kræftens Bekæmpelse

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.01.2015

Projekt slut:

28.02.2018

Beviliget beløb:

1.612.798,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • ZANZIBAR NON-COMMUNICABLE DISEASEALLIENCE

Overordnede mål :

Livskvalitet for NCD patienter og et liv uden at forebyggelige risikofaktorer fører til NCDs (Non Communicable Diseases: kræft, diabetes hjerte- og lungesygdomme)

Umiddelbare mål :

1. At øge bevidstheden om risikofaktorer for NCDs i befolkningen og forbedre livskvaliteten for 1300 patienter 2. At medlemmer af parlamentet og kommunalbestyrelser kender betydningen af NCDs i Zanzibar og agerer politisk 3. Z-NCDA og dens medlemsorganisationer har udviklet en robust kapacitet med solid støtte fra medlemmer. Vellykket fundraising.

Målgrupper :

Primær: Z-NCDA med hele sin organisation 1.500 deltagere i vandreture 150.000 radiolyttere/TV seere på Pemba og Unguja har hørt om NCDs via mediekampagner 1.300 patienter/pårørende har modtaget rådgivning 20 parlamentsmedlemmer samt kommunalbestyrelser Sekundær: Sundhedsministeriet, parlamentets 82 medlemmer kommunale myndigheder og bestyrelser, sundhedspersonale i distrikter og på Mnazi Mnoja hospitalet, journalister og medier samt førstedamen og hendes kontor

Resume:

Projektet udvikler kapaciteten i Zanzibar NCD Alliance (Z-NCDA) og dens medlemsorganisationer så de kan blive en stærk varetager af patienter, pårørende og befolkningens interesser i forhold til forebyggelse og behandling af ikke smitsomme sygdomme (kræft, diabetes, hjerte og lungesygdomme tilsammen NCDs)). Samtidig bidrager det til at forebygge NCDs og stigmatisering pga. NCDs igennem stærke oplysningskampagner og patientstøtteaktiviteter. Der er tre tilgange til projektets målsætning om at sikre livskvalitet for patienter med NCDs og et liv uden forebyggelige risikofaktorer, der leder til en NCD. 1. Oplysningsindsats der sigter på at uddanne befolkningen til sund livsstil og coping med sygdom. 2. Lobby og fortaler indsats, der sigter på at få NCDs på den politiske dagsorden og konkrete finansierede politiske initiativer. 3. Kapacitetsudvikling af Z-NCDA og medlemsorganisationer igennem læring under aktiviteterne, workshops med lokale støttepersoner og twinning aktiviteter med Danish NCD Alliance (DNCDA) samt evaluering.