Tilbage

Empowering of VSLAs and ToT for Safe Neighbourhood Foundation in Budaka, Mbale Region

Organisation:

Seniorer uden Grænser

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.04.2014

Projekt slut:

30.04.2015

Beviliget beløb:

239.359,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • Safe Neighbourhood Foundation Safe Neighbourhood Foundation Safe Neighbourhood Foundation Safe Neighbourood Foundation Budaka

Overordnede mål :

Projektets overordnede målsætning er at give folk i Budaka en chance for at gøre sig mindre afhængig af deres selvforsyningsøkonomi ved at give dem mulighed for at starte nye små virksomheder og mulighed for opsparing gennem deres deltagelse i ’Village Savings and Loan Associations’ (VSLAerne) og undervisningen i virksomhedsetablering.

Umiddelbare mål :

1. Uddanne Safe Neighbourhood Foundation (SNF) i VSLA metoden 2. Omdanne 12 farmergroups til regulære VSLAer 3. Styrke muligheder og evner til at etablere virksomheder og uddanne folk i ordentlig forretningsdrift og regnskaber.

Målgrupper :

Primær målgruppe: Medlemmer af VSLAerne (12 x 25 personer) - mere end 50% kvinder, idet de allerede eksisterende farmergroups er domineret af kvinder, Den sekundære målgruppe er familiemedlemmerne af VSLA medlemmerne, og hver familie består typisk af mand, kone, 4- 5 børn og 1- 2 slægtninge, hvilket bringer den sekundære målgruppe op på omkring 3.200.

Resume:

Projektets overordnede målsætning er at give folk i Budaka (Uganda) en chance for at komme fri af deres selvforsyningsøkonomi ved at give dem mulighed for at starte nye små virksomheder gennem mulighed for opsparing gennem ’Village Savings and Loan Associations’ (VSLAerne) og undervisningen i virksomhedsetablering. Målgruppen er de allerede eksisterende farmergroups og deres familier, som SNF (Safe Neighbourhood Foundation) har arbejdet med. Disse farmergrupper (flest kvindelige medlemmer) bliver undervist i sundhed, husdyrhold, landbrug m.v. Farmergrupperne har også startet opsparinger. SNF har kontaktet os, fordi de har hørt om de gode erfaringer i Mt. Elgon området, og sammen har vi planlagt et samarbejde omkring kyllingeproduktion, om kapacitetsopbygning af personalet og hjælp til opbygning af egentlige VSLAer. Det vil være muligt at overføre erfaringerne til hele Budaka district. MAPLE som har implementeret VSLA udviklingen i Mt.Elgon området står også for VSLA udvikling og uddannelse af personalet i SNF.