Tilbage

Beekeeping Across Borders

Organisation:

Danmarks Biavlerforening

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.01.2007

Projekt slut:

31.03.2010

Beviliget beløb:

398.928,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • Budongo Community Development Group (BUCDEG)

Overordnede mål :

Mål: At fremme bæredygtig biavl blandt fattige landsbybeboere i Uganda, og derved forbedre deres levevilkår

Umiddelbare mål :

Mål 1: Kapaciteten i TUNADO og BUCDEG i forhold til at undervise og instruerer i biavl er styrket. Mål 2: Fattige landsbybeboere i projektområdet har fået øget sundhed og bedre levevilkår via brug af egne biavlsprodukter og gennem øgede indtægter via salg af biprodukter.

Målgrupper :

Målgruppen er fattige landsbybeboere i Uganda, der via biavl får mulighed for at forbedre deres levevilkår med en forbedret indtægt og sundhedstilstand. Projektet dækker i første omgang det geografiske område Budongo Sub-county men effekten af det formodes at brede sig som ringe i vandet fra det ene sub- county til det andet, idet indhøstede erfaringer, projektets koncept og træningsmanualer vil blive anvendt i promotion af biavl i andre dele af landet. På sammen måde vil effekten i selve Budongo Sub-county også brede sig, idet projektet vil motivere nye grupper i andre områder til at organisere sig for at indgå i projektet og siden hen modtage træning af de instruktører, der uddannes i projektforløbet. Konsprofil: 50 % kvinder - 50 % mænd

Resume:

Dette biavlsprojekt i Uganda sigter mod at medvirke til udformning af en undervisningsmodel til fremme af biavl som en miljøvenlig og indkomstskabende aktivitet i fattige landområder og en praktisk afprøvning af modellen i et bestemt område. På nationalt plan samarbejdes med "TUNADO" (national biavlerforening) og lokalt med BUGDEC (sammenslutning af landsbygrupper i Budongo Sub Cointy, Masindi District). Gennem projektet opbygges kapacitet såvel organisationsmæssigt som undervisningsmæssigt hos partnerne. Der uddannes lokale instruktører. Der undervises såvel kvinder som mænd i biavl i 20 landsbyer. Produktionsmetoder udvikles løbende. Afsætningskanaler for honning lokalt og nationalt etableres, herunder kontakt til "fair trade".