Tilbage

Fredsprocessen med Taliban og borgeres grundlæggende rettigheder i Afghanistan

Organisation:

Foreningen af Afghanske Jurister i Danmark

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet

Projekt start:

09.05.2019

Projekt slut:

09.05.2019

Beviliget beløb:

10.000,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

Vi vil gerne holde et arrangement, som sætter fokus på de grundlæggende rettigheder herunder særligt kvinders rettigheder i eventuel fredsproces med Taliban i Afghanistan. Vi vil under paneldebatten diskutere følgende spørgsmål: Hvilke betydning vil en sådan fredsaftale med Taliban kunne have for borgernes og især kvinders rettigheder i Afghanistan? I hvilket omfang kan en fredsaftale med Taliban bringe den afghanske forfatning i fare?Hvilke betydning vil en sådan udvikling have for den danske indsats i Afghanistan?