Tilbage

Karamoja Traditional Healers and Health System Project - 2010-2015

Organisation:

Dialogos

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.05.2010

Projekt slut:

01.08.2013

Beviliget beløb:

2.006.600,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • KATHES

Overordnede mål :

Projektets overordnede mål er at forbedre sundhedstilstanden i familierne og gøre dem i stand til at deltage i en demokratisk og bæredygtig udvikling i Karamoja-regionen.

Umiddelbare mål :

1. I april 2013 er der i 15 landsbyer i Moroto og Napak Distrikter sket en forbedring af familiernes hygiejne, ernæring, forebyggelse og behandling af de 10 hyppigst forekommende sygdomme, særligt blandt kvinder og børn. 2. I april 2013 er civilsamfundets evne til at indgå i en demokratisk og fredelig udvikling i Karamoja blevet styrket gennem dannelsen af 12 kvindegrupper og 6 grupper af traditionelt sundhedspersonale i Moroto og Napak Distrikter. 3. I april 2013 er KATHES blevet styrket som civilsamfundsorganisation og kan facilitere dialogen mellem de lokale Karimojonger og det officielle Uganda, eksemplificeret ved at KATHES har fået det traditionelle og det officielle sundhedssystem til at samarbejde om forbedring af sundhedstilstanden for Karimojongerne.

Målgrupper :

Ca. 110 traditionelle fødselshjælpere og sundhedsarbejdere (både mænd og kvinder) og omkring 375 kvinder fra 12 manyattas - KATHES, den udførende NGO bestående af folk fra lokalområdet (både mænd og kvinder) - Lokalt sundhedspersonale. Gennem disse primære målgrupper forventes projektet at få indflydelse på omkring 225.000 personer i projektområdet.

Resume:

Projektets mål er at forbedre sundhedstilstanden i projektområdet og igennem sundhedsarbejdet medvirke til en styrkelse af fredsprocessen og den demokratiske udvikling. Projektet arbejder på en brobygning mellem traditionel og vestlig medicin. Traditionel medicin er erfaringsmæssigt mest søgt, hvorfor samarbejde og koordinering mellem de to sundhedskulturer er nødvendig. KATHES afholder i samarbejde med personale fra det officielle sundhedssystem kurser om væsentlige sundhedsrelaterede emner for kvindegrupper og for traditionelle helbredere/fødselshjælpere, ligesom der undervises i demokratiske rettigheder mv., og grupperne organiseres. Den lokalt funderede NGO KATHES kvalificeres gennem projektforløbet. Fase 2 bygger på positive erfaringer fra pilotfasen der indledtes i april 2008.