Tilbage

Aids bekæmpelse

Organisation:

Somaliland Kvindeforening

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.01.2005

Projekt slut:

01.07.2006

Beviliget beløb:

357.593,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Somalia

Lokale partnere:

  • Committee of Concerned Somalis (CCS)

Overordnede mål :

At mindske tabuiseringen omkring Hiv/Aids, og dermed bevidstgøre om forebyggende foranstaltninger

Umiddelbare mål :

'- oprettelse af kvindecenter, der informerer om hiv/aids - information om hiv/aids til kvinder i områdets flygtningecentre - gennem radio/tv at informere om hiv/aids til både kvinder og mænd, lokalt og på landsplan

Målgrupper :

'- fattige kvinder I Hargeysa og omkringliggende flygtningelejre - mændene i kvindernes berøringsflade - kvinder og mænd på landsplan via radio/tv

Resume:

Oplysning omkring Aids gennem personlig kontakt, undervisning og netværk blandt kvinder i henholdsvis Hargeysa og i flygtningelejre udenfor Hargeysa, Somaliland. I alt forventes at nå 1000 kvinder. Foruden det direkte sociale arbejde, vil der også blive arbejdet med oplysning om Aids i medier som oplysning til en bredere målgruppe i Somaliland som helhed.Kompetenceopbygning i Somaliland og hos samarbejdspartneren Commitee of Concerned Somalis (CCS) og andre NGOer og relevante myndigheder i området omkring Hargeysa.