Tilbage

Decent Employment and Professional Development for Early Childhood Educators in Nigeria

Organisation:

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.06.2012

Projekt slut:

31.12.2016

Beviliget beløb:

2.212.896,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Nigeria

Lokale partnere:

  • Nigeria Union of Teachers (NUT)

Overordnede mål :

Forbedrede faglige og fagpolitiske vilkår. Styrket organisering blandt pædagoger fra den private og offentlige sektor i Nigeria.

Umiddelbare mål :

1. Fagforeningsydelser: NUT (Nigeria Union of Teachers) demonstrerer større motivation og styrket kapacitet til at levere fokuserede og kvalificerede fagforeningsydelser målrettet pædagoger. 2. Faglig uddannelse: Udvikling af et koncept der skal sikre faglig uddannelse af pædagoger i Nigeria. 3. Social dialog: NUT er aktivt involveret i social dialog og fortalervirksomhed og har indledt samarbejde med centrale interessenter for at forbedre førskoleområdet i Nigeria.

Målgrupper :

Direkte målgruppe: Ca. 2.000 pædagoger. Indirekte målgruppe: De 190.000 pædagoger, der hører under lærerfagforeningen NUT, og som vil få gavn af indsatsen via fortalervirksomhed og kapacitetsudvikling af NUT. Alle medlemmer i NUT Sekundær målgruppe: Ca. 150 NUT ansatte og repræsentanter for de lokale afdelinger. I begge målgrupper vil over 90% være kvinder.

Resume:

Projektet er faseopdelt og har til formål at forbedre arbejdsvilkårene og rammerne for faglig udvikling for pædagoger i Nigeria. Projektet har tre hovedindsatsområder: 1) Styrkelse af Nigeria Union of Teachers’ (NUT) organisatoriske og professionelle kapacitet ift. at skabe en stærk sektor for pædagoger indenfor NUT og yde fokuserede fagforeningsydelser til denne målgruppe. NUT har indtil nu ikke haft specifikt fokus på pædagoger og de særlige behov, der er tilknyttet det pædagogiske fagområde. 2) Sikring af pædagogers faglige kompetencer gennem udvikling af kurser og undervisningsmateriale til gavn for NUT’s medlemmer. 3) Udførelse af fortalervirksomhed og social dialog med centrale interessenter for at sætte fokus på førskoleområdet og sikre bedre forhold for pædagoger. Projektet indgår i BUPL’s samarbejde med 5 andre lærer/pædagog fagforeninger i de vestafrikanske lande Togo, Niger, Sierra Leone, Ghana, Benin og er udviklet på baggrund af en Partnerskabsaktivitet med NUT.