Tilbage

Udvikling af småvirksomheder til fattigdomsbekæmpelse i Cambodja

Organisation:

Danmission

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.07.2004

Projekt slut:

01.04.2008

Beviliget beløb:

972.897,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Cambodia

Lokale partnere:

  • International Cooperation Cambodia (ICC)

Overordnede mål :

Fattigdomsbekæmpelse gennem udvikling af småvirksomheder i seks provinser i Cambodia.

Umiddelbare mål :

1. at øge kapaciteten hos 6-7 lokale partnere til at inkorporere udvikling af småvirksomheder i deres arbejde, hvoraf nogle kan fungere som modeller til at drive udviklingen frem. 2. at etablere og drive et simpelt laboratorium, der kan støtte eksperimenterende arbejde med fødevarer. 3. at støtte udvikling af andre produkter (fx håndværk og møbler)

Målgrupper :

Primær målgruppe: partnergruppen, 10-15 personer. Sekundær målgruppe: lokalgrupper og solidaritetsgrupper i landsbyerne, ca. 3.000 mennesker, heraf 65-70 % kvinder.

Resume:

Indsatsen vil gennem kapacitetsopbygning styrke lokale partnere i seks provinser i Cambodia, som arbejder med udvikling af småvirksomheder. Udviklingen af små, lokale virksomheder, der sælger simple produkter såsom forarbejdede madvarer og håndværk, skal hjælpe fattige familier til at få forbedrede livsvilkår gennem en fast indtægtskilde. Indsatsen vil knytte an ved 6-7 lokale partnere for at kunne bygge på de tilstedeværende ressourcer og på de initiativer, der allerede er i gang. Indsatsen vil gennem et målrettet uddannelsesforløb i administration, økonomi, marked og forretningsførelse samt gennem netværksdannelse og fortløbende individuel rådgivning skabe lokale småvirksomheder, som er transparente, har integritet og en god forretningsetik. Hermed vil projektet bidrage til den samlede fattigdomsbekæmpelse i Cambodja.