Tilbage

Eco-schools i Uganda: Miljøundervisning til fremme af bæredygtig udvikling

Organisation:

Friluftsrådet

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

01.01.2005

Projekt slut:

30.09.2004

Beviliget beløb:

59.937,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • Conservation Efforts for Community Development (CECOD)

Resume:

Projektets mål er at introducere fattigdomsorienteret miljøundervisning i det ugandiske skolesystem med afsæt i lokale fattigdomsrelaterede miljøproblemer. Projektet tager afsæt i det gennemprøvede un-dervisningskoncept Eco-Schools, hvor miljøbevidsthed og handlekompetence samt lokal tilgang og elevdemokrati er i fokus. Projektet bygges op omkring tre hovedindsatser: 1) kapacitetsopbygning af CECOD, 2) demonstration af Eco-Schools konceptet i samarbejde med en række pilotskoler, herunder etablering af mikroprojekter forankret i lokalsamfundene og 3) fortalervirksomhed rettet mod undervisningssektoren med henblik på at integrere miljøundervisning i læseplansundervisningen med udgangspunkt i lokale fattigdomsrela-terede miljøproblemer. Kønsaspektet inddrages aktivt ved at arbejde med lokale og aktuelle miljøpro-blemer under hensyntagen til behov og prioriteter hos forskellige målgrupper.