Tilbage

Sport as a tool for Development, phase 3

Organisation:

DGI Midtjylland

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.07.2014

Projekt slut:

30.06.2016

Beviliget beløb:

876.990,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • Youth Opportunity Partnership Programme

Overordnede mål :

At sikre projektområdets unge varig adgang til og indflydelse på beslutningsprocesserne angående udviklingen af deres lokalsamfund og distrikter

Umiddelbare mål :

Projektet målsætning er at ungdommen; herunder særligt kvinder opnår større demokratisk bevidsthed såvel som ansvar for og engagement i udviklingen af deres lokalsamfund. Dette fordres igennem lokale ungdomsforeninger, der anvender sport som et mobiliserende redskab og promoverer pigedeltagelse i både sport og foreningsliv. Youth Opportunity Partnership Programme (YOPP) er som paraplyorganisation en forandringsagent for projektområdes unge.

Målgrupper :

Den primære målgruppe er børn og unge i alderen 6-35 i projektets ni landsbyer, der deltager i foreningernes aktiviteter og enten er potentielle nuværende medlemmer, udgør sammenlagt 11.000. Dertil kommer 1.700 børn og unge i samme alder i de 38 mindre byområder tilhørende de ni landsbyer. Pigerne udgør mellem 20-50% fra landsby til landsby.

Resume:

DGI Midtjylland og Youth Opportunity Partnership Programme (YOPP) har siden 2010 samarbejdet om at fremme unges indflydelse på og deltagelse i lokalsamfundets beslutningsprocesser samt deres mulighed for at påvirke mulighedsbetingelserne for egne liv. Det tilstræbes, at ungdommen opnår øget demokratisk bevidsthed og bliver ansvarlige samt betydelige forandringsagenter for deres landsbyer og distrikter. Dette gøres ved at bruge sport som mobiliseringsredskab til at skabe ungdomsforeninger i ni landsbyer i fire distrikter i Ghana, hvorfra de unge kan udøve kollektiv og organiseret indflydelse. Fase tres målsætning er at konsolidere opnåede resultater og gøre dem bæredygtige. Det betinger et øget fokus på pigernes deltagelse i foreningsarbejdet, kapacitetsopbygning af græsrødderne for at styrke den lokale indflydelse, samt forbedring af YOPP’s organisatoriske kapacitet, netværkssamarbejde samt advocacy-indsats omkring lokal governance, unges ret til samfundsmæssig deltagelse og generel øget inklusion af det kvindelige køn i sport og samfund.