Tilbage

“Break the Circle” - A Children Rehabilitation Program for Sexually Abused and/or Drugs Abusing Street Children

Organisation:

NGO Fontana

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt E (3 - 5 mio)

Projekt start:

01.01.2014

Projekt slut:

28.02.2019

Beviliget beløb:

4.990.397,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Vietnam

Lokale partnere:

  • AIDS ASSOCIATION (HCMCHAA)
  • C24 Foundation, Indochine
  • Management and Sustainable Development Institute (MSD)

Overordnede mål :

Rehabilitering af seksuelt misbrugte og rusmiddelbrugende gadebørn gennem rådgivning, behandling, uddannelse og færdighedstræning

Umiddelbare mål :

1. Etablere to drop-in centre og en uddannelses-/døgnbehandlingsinstitution målrettet seksuelt misbrugte og rusmiddelbrugende gadebørn 2. Uddanne personaler i de to drop-in centre og døgninstitutionen i forståelsen og karakteren af seksuelt misbrug og rusmidler 3. Rådgive, behandle, uddanne og give børnene tekniske og praktiske færdigheder, så de kan forlade gaden, genforenes med familien, starte/genstarte skolegang, og/eller bestride et ordinært job 4. Uddanne og træne gademedarbejdere og socialarbejdere, så de forstår de vilkår og problemer, der knyttet sig til målgruppen og kvalificeret kan rådgive disse børn 5. Afholde konferencer og kurser, der formidler viden til politikere, meningsdannere, CSO’er, NGO’er og lokal- og civilsamfundet med henblik på udvikle foranstaltninger og implementere projekter, der synliggør, af-stigmatiserer og hjælper disse børn.

Målgrupper :

1. Seksuelt misbrugte og rusmiddelbrugende gadebørn (50% drenge, 50%piger) 2. Gade- og socialarbejdere, der arbejder med gadebørn 3. Politikere, meningsdannere, CSO’er, NGO’er og lokal- og civilsamfundet

Resume:

Der er 23.000+ gadebørn i Vietnam. Finansieret af CISU gennemførte NGO Fontana og Research Center for Management and Sustainable Development (MSD) i foråret 2013 en undersøgelse af omfanget og karakteren af seksuelt misbrug og misbrug af rusmidler mv. blandt gadebørn i aldersgruppen 8-18 år. Undersøgelsens resultater er skræmmende: 93% af børnene har været udsat for seksuelt misbrug, 98% misbruger forskellige stoffer, kun 55% af børnene har gennemført grundskole og er funktionelt analfabeter, og 10% kan hverken læse eller skrive. Gadebørn har ikke adgang til eksisterende sundheds-, behandlings- og rehabiliteringstilbud, som i øvrigt er både ufuldstændige og af dårlig kvalitet. Projektet ønsker at etablere to ”Drop-In Centers”, et opsøgende "Mobile-Para-Counselling-Teams” og et “Residential Shelter Home/Education Center” målrettet denne gruppes særlige behov for omsorg, medicinsk og psykologisk behandling, skolegang og indlæring af praktiske færdigheder, der kvalificerer dem til et job. Herudover ønsker partnerne at gøre opmærksom på og inddrage politikere og andre beslutningstagere samt lokal- og civilsamfundet i disse børns særlige problemstillinger samt uddanne socialarbejdere, gademedarbejdere og andre, der har kontakt med gadebørn, i at forstå denne gruppes særlige problemstillinger og behov samt yde professionel assistance.