Tilbage

Forbedring af helbredstilstanden blandt de fattige i Sunderbans, Indien gennem etablering af lokalt baserede sundhedsforanstaltninger og styrkelse af civilsamfundets kapacitet med henblik på fortalervirksomhed

Organisation:

IGF Danmark

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.01.2010

Projekt slut:

15.05.2014

Beviliget beløb:

1.946.588,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • India

Lokale partnere:

  • Joygopalpur Gram Vikash Kendra (JGVK)

Overordnede mål :

Forbedret sundhedstilstand og bevidstgørelse vedrørende rettigheder blandt den fattige befolkning i Sunderbans, West Bengal, Indien.

Umiddelbare mål :

Ved projektets afslutning modtager gravide i 20 landsbyer mindst tre besøg i graviditeten og får sammen med familien vejledning og information af en uddannet sundhedshjælper . De fødende bliver hjulpet af uddannede fødselshjælpere og der afholdes landsbymøder om sundhedsemner. Befolkningen i de 20 landsbyer er bevidstgjorte og oplyste om deres rettigheder på sundhedsområdet og har sammen med partnerorganisationen, arbejdet med fortalervirksomhed.

Målgrupper :

Kvinder i den fertile alder, deres børn og øvrige familie i 20 landsbyer. Der vil være ca 100 gavide og fødende pr. landsby pr år og typisk 5-10 medlemmer i én familie. Mænd og kvinder i de landsbyer der indgår i projektet; i hver landsby bor der 3-5000 incl børn. Mænd og kvinder engageret i partnerorganisationen. Lokalregeringen.

Resume:

Dårlig helbredstilstand er et stort problem i det ekstremt fattige og isolerede mangroveområde i Sunderbans, Vestbengalen, Indien. Den er en alvolig hæmsko for udviklngsindsatsen generelt. Manglende sundhedsforanstaltninger er en vigtig årsag og specielt katastrofal for kvinderne ifm graviditet og fødsel. Projektet er en videreudvikling af et tidligere sundhedsprojekt, hvor formålet er dels etablering af lokale foranstaltninger mhp svangre- og fødselsomsorg dels myndiggørelse af befolkningen gennem kapacitetsopbygning mhp fortalervirksomhed specielt på sundhedsområdet. Projektet koncentrerer sig om 20 landsbyer og vil blive gennemført i samarbejde med en lokal NGO, der er ansvarlig for implementeringen. Der vil blive uddannet i alt ca 50 sundheds-og fødselshjælpere, som pr år skal hjælpe ca 2000 kvinder og deres familier og ca 60000 landsbybeboere vil på forskellige planer blive involveret i fortalervirksomhed.