Tilbage

The Kono Project II

Organisation:

Foreningen RETRO

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.04.2013

Projekt slut:

31.05.2016

Beviliget beløb:

866.496,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Sierra Leone

Lokale partnere:

  • Advocate for vulnerable Aid (AVA)

Overordnede mål :

At styrke kvinders position i lokalsamfundet i Kono distriktet - med særlig henblik på kvindernes økonomiske uafhængighed og sociale status.

Umiddelbare mål :

At skabe en bæredygtig økonomisk indtægt for kvinderne gennem entreprenørskab, samt påvirke deres generelle position i samfundet gennem rollemodeller, fortalervirksomhed og kvindeklubber

Målgrupper :

Primært unge kvinder, der er vokset op under borgerkrig, og derfor har haft begrænset eller ingen adgang til uddannelse.

Resume:

Det primære formål med Kono Project II er at styrke unges, primært kvinders, muligheder for selvforsørgelse og deres sociale status i Kono distriktet i Sierra Leone. I projektet arbejder vi på forskellige men relaterede niveauer omkring at sikre kvinders økonomisk uafhængighed og kendskab til deres rettigheder som kvinder. På et individuelt niveau undervises kvinderne i nye færdigheder og håndværk, mens der på gruppeniveau etableres kooperativer, hvor de kan samarbejde og opnå en øget indkomst. På lokalsamfundsniveau opstartes kvindeklubber, hvor de kan støtte hinanden og samlet drøfte udfordringer og rettighedsproblemer i landsbyerne. Endeligt arbejder projektet på et overordnet strukturelt niveau i forhold til fortalervirksomhed og lobbyarbejde med lokale myndigheder, hvor der sættes fokus på kvinders ret til uddannelse, arbejde og råderet over egne midler. På den måde er hele samfundet, mindre grupper og individer, målgrupper for aktiviteterne i dette projekt, men de indgår på forskellige niveauer for at opnå sammenhængende og bæredygtige resultater.