Tilbage

TUN Capacity Building for Social Dialogue - Phase Two

Organisation:

Danmarks Lærerforening

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.03.2011

Projekt slut:

31.10.2013

Beviliget beløb:

2.261.186,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Nepal

Lokale partnere:

  • Teacher Union of Nepal (TUN)

Overordnede mål :

Målsætningen med dette projekt er, at Teacher Union of Nepal (TUN) skal blive en effektiv, velfungerende og demokratisk organisation, som varetager Nepals læreres interesser og som udbyder kvalificeret service til deres medlemsorganisationer.

Umiddelbare mål :

'- Igennem en styrket social dialog, både på nationalt og regionalt niveau, har TUN fået en større indflydelse på udviklingen af uddannelses-området. - TUN’s repræsentanter på lokalniveau, svarende til 15.000 personer, har opnået større viden om TUN’s politikker, om læreres rettigheder og ansvar samt procedurer i forhold til gennemførelse af aktiviteter for lærere

Målgrupper :

Den primære målgruppe kan inddeles i tre undergrupper: TUN’s hovedstyrelse samt distriktssledere udgør 520 personer, hvoraf 140 af disse er kvinder. Derudover vil projektet tilbyde kursus for 210 kvinder fra lokalafdelingerne. 15.000 medlemmer fra distriktssudvalg samt distriktssråd vil ligeledes være i målgruppen. Elever samt 25.000 lærere og deres familier vil også blive indirekte berørt af projektets aktiviteter.

Resume:

Dette er anden fase i projektet ” TUN Capacity Building for Social Dialogue”, hvis første fase blev evalueret i august 2010 og afsluttes i december 2010. Projektet har haft til formål at styrke lærernes fagforening, TUN, i den sociale dialog proces mellem TUN og undervisningsministeriet, MOES, i Nepal. TUN er en fælles organisation for fire lærerorganisationer i Nepal og har kun eksisteret siden 2004, derfor har man i første fase styrket TUN repræsentanternes kapacitet på især distriktsniveau og dermed deres evne til at indgå i en social dialog proces med MOES. Fase 2 vil yderligere styrke TUN’s kapacitet og fortalervirksomhed i forhold til den sociale dialog på nationalt niveau. Projektet vil desuden fortsat fokusere på at konsolidere og videreudvikle resultaterne på distriktsniveauet, men vil endvidere udvide målgruppen fra nogle få hundrede TUN distriktsrepræsentanter til at omfatte ca. 15.000 TUN repræsentanter på landsbyniveau, som vil blive involveret og aktiveret.