Tilbage

Sikring af demokrati, aktiviteter, sammenhængskraft og bæredygtighed i nystartet afghansk NGO

Organisation:

Dansk MMCC

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.08.2006

Projekt slut:

01.08.2008

Beviliget beløb:

664.235,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Afghanistan

Lokale partnere:

  • MMCC Afganistan

Overordnede mål :

At udvikle og styrke de netværker, strukturer og systemer, der også på lang sigt vil gøre den lokale Afghan-MMCC organisation demokratisk og bæredygtig, samt at sikre og udvikle MMCC’s aktiviteter i perioden, hvor organisationen konsolideres.

Umiddelbare mål :

1) Videreudvikling af Afghan-MMCC’s demokratiske strukturer og basisaktiviteter 2) Styrkelse af MMCC’s personale og ledelse. 3) At MMCC er kendt og anerkendt og der opnås et bredt afghansk ejerskab til organisationen og dens aktiviteter.

Målgrupper :

Projektets primære målgruppe(r) er børn (i tal omkring 350 børn hver vinter samt 120-150 børn året rundt), unge og voksne med tilknytning til Afghan-MMCC og børnekulturhuset i Kabul, samt forældre, naboer eller andre med personlig interesse i MMCC. En vigtig del af MMCC’s politik er at sikre en bred etnisk, social og politisk sammensætning. 50% af Afghan-MMCC’s faste børn er piger og børnekulturhusets brugere tilhører lokalområdets fattigste familier, heraf mange interne flygtninge.

Resume:

Projektets målsætning er at udvikle og styrke de netværker, strukturer og systemer, der også på lang sigt vil gøre den nystartede lokale Afghan-MMCC organisation demokratisk og bæredygtig, samt at sikre og udvikle MMCC’s aktiviteter i perioden, hvor organisationen konsolideres. Projektet omhandler den del af Afghan-MMCC, der i praksis er med til at binde hele organisationen sammen. På det konkrete plan er det netværksarbejde, pigehus, de små børn, vinterprogram og journalistik. På det mere overordnede plan er det fælles arrangementer, møder, medarbejdertræning, generel kapacitetsopbygning, samt sikringen af en afghansk MMCC-profil indadtil og udadtil. Tilsammen udgør de det, der mere dækkende kan kaldes Afghan-MMCCs basis-enhed. Projektets primære målgruppe(r) er børn (i tal omkring 350 børn hver vinter samt 120-150 børn året rundt), unge og voksne med tilknytning til Afghan-MMCC og børnekulturhuset i Kabul, samt forældre, naboer eller andre med personlig interesse i MMCC.