Tilbage

Sikring af værdigrundlag i forbindelse med den afghanske partners udvidelse af sine aktiviteter

Organisation:

Dansk MMCC

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.01.2009

Projekt slut:

01.04.2010

Beviliget beløb:

400.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Afghanistan

Lokale partnere:

  • Afghan Educational Children Circus (AECC)

Overordnede mål :

Indsatsens overordnede mål er at sikre, at de værdier den afghanske partner organisation, AECC, er bygget på forbliver en integreret del af alle eksisterende og nye aktiviteter i en periode med stor vækst

Umiddelbare mål :

'-Styrke og sikre en vedvarende bæredygtig forbindelse mellem MMCC-International og dens lokale partner, AECC -I forbindelse med udvidelse af AECCs geografiske udvidelse styrke de strukturer, der vedligeholder og tilser at alle aktiviteter finder sted i overensstemmelse med de værdier organisationen er bygget på -Opbygge bevidsthed om AECCs fundamentale værdier blandt nye medarbejdere i en periode med stærk vækst

Målgrupper :

Primære målgrupper: -AECC og MMCC-Internationals bestyrelses-medlemmer -AECCs medarbejdere (17-23 mænd og kvinder samt 12 frivillige unge drenge og pige trænere) -6-10 nye (yderligere) AECC medarbejdere -250-300 drenge og piger dagligt involveret i AECCs aktiviteter i Kabul, Bamyan, Herat og Jalalabad

Resume:

Aktiviteten bidrager til at sikre, at de værdier Afghan Educational Children Circus, AECC i Afghanistan (tidligere AfghanMMCC) er opbygget på, bliver videreført i en periode, hvor den lokale partner organisation udvider både geografisk og med en række nye aktiviteter og medarbejdere. Indholdsmæssigt består aktiviteten af tre dele: Udvikling af kvalitetsikring herunder evalue-ring og monitoring; Styrkelse af forholdet mellem den danske og afghanske bestyrelse og medarbejderne i AECC. Og endelig workhops der sikrer kapacitetsudbygning for en orga-nisation i vækst med deraf følgende naturlige vokseværksudfordringer.