Tilbage

Community Based Rehabilitation Partners

Organisation:

Spedalskhedsmissionen (TLM DK)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt E (3 - 5 mio)

Projekt start:

01.04.2014

Projekt slut:

31.12.2016

Beviliget beløb:

4.999.707,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bangladesh

Lokale partnere:

  • The Leprosy Mission International-Bangladesh

Overordnede mål :

Personer med handicap i nordvest Bangladesh (herunder personer med spedalskhed) opnår større deltagelse og udøvelse af deres rettigheder i det sociale og økonomiske liv gennem selvmobilisering og etablering af en bæredygtig, uafhængig, og repræsentativ organisation.

Umiddelbare mål :

1. Personer med handicap myndiggøres til at hævde deres rettigheder og forbedre deres sociale og økonomiske status gennem deltagelse i selvhjælpsgrupper. 2. Regionale føderationer er valgt af selvhjælpsgrupper og anerkendt af regeringen til at yde støtte og fortalervirksomhed på vegne af selvhjælpsgrupperne.

Målgrupper :

Den primære målgruppe er 7000 personer (55% mænd og 45% kvinder) som er handikappede pga. spedalskhed eller andre årsager, eller på anden vis er marginaliserede

Resume:

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem The Leprosy Mission International in Bangladesh og Spedalskheds Missionen. Projektet handler om at styrke kapaciteten hos nogle af de mest marginaliserede grupper i det nordvestlige Bangladesh til at hævde deres rettigheder i samfundet. Målgruppen er personer med handicap, særligt som følge af spedalskhed. Den primære målgruppe er 7000 personer (55% mænd og 45% kvinder). Projektet støtter målgruppen i at mobilisere sig - først i låne-spare selvhjælpsgrupper og dernæst i føderationer på distriktsniveau. Målgruppen lærer om deres rettigheder og støttes i at udøve fortalervirksomhed med henblik på fuld inklusion i lokalsamfundet. Det langsigtede udviklingsmål er opbyggelsen af en selvstændig, regional organisation, der repræsenterer målgruppen og advokerer på deres vegne. Den aktuelle projektfase (som er fase 2) har fokus på styrke føderationernes kapacitet til at støtte grupperne og advokere overfor lokale myndigheder, med henblik på langsigtet bæredygtighed..