Tilbage

STRENGTHENED SOCIAL SUPPORT SYSTEMS AND CIVIL SOCIETY REPONSE TO VIOLATION OF CHILDREN’S RIGHTS AND GENDER BASED VIOLENCE IN 4 SHEHIAS, UNGUJA

Organisation:

SOS Børnebyerne

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.01.2014

Projekt slut:

31.12.2016

Beviliget beløb:

1.989.037,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • SOS Children’s Villages National association of Tanzania and Zanzibar

Overordnede mål :

Styrkelse af sociale støttemuligheder og civilsamfundets respons på overtrædelse af børns rettigheder og kønsbaseret vold i 4 landsbyer på Zanzibar

Umiddelbare mål :

1. Familiers mulighed for at beskytte og drage omsorg for deres børn er forbedret 2. Øget opmærksomhed på og evne til blandt civilsamfundsaktører at bekæmpe overgreb på børn og kønsbaseret vold 3. Offentlige myndigheder har styrket samarbejdet omkring børns og kvinders rettigheder.

Målgrupper :

Primær målgruppe er 900 udsatte børn og 300 enlige forsørgere Sekundær målgruppe er: • Børn og unge i 7 grundskoler og overbygningsskoler med i alt ca. 9.000 elever. • Borgere i fire landsbyer, Mwanyanya, Kibweni, Mtoni and Chumbuni, med i alt ca. 20.000 indbyggere. • Civilsamfundsorganisationer der er aktive i de fire landsbyer • Hele befolkningen på Unguja (ca. 900.000) gennem fortalervirksomhed.

Resume:

Projektet vil arbejde for at styrke overholdelse af børns rettigheder og tale imod kønsbaseret vold i fire landsbyer (shehia) i Unguja (Zanzibar) ved at sikre bedre samspil mellem de tre niveauer, familien civilsamfundet og myndighederne. Der arbejdes på at øge kvinders status og styrke udsatte familiers levevilkår og modstandskraft gennem bl.a. låne- sparegrupper, så den sociale arv brydes og børnene sikres en sund opvækst og uddannelse. På civilsamfundsniveau opbygges kapacitet til at oplyse om børns og kvinders rettigheder og ændre holdningen til vold og overgreb mod børn og kvinder gennem en række inddragende aktiviteter og processer. Lokale myndigheder, skoler og religiøse ledere vil blive påvirket til at tale imod kønsbaseret vold og arbejde mere målrettet for børns beskyttelse. Projektet vil endvidere opbygge organisatorisk kapacitet hos SOS Tanzania/Zanzibar til at arbejde rettighedsbaseret med fortalerarbejde og køn.