Tilbage

Hope in Life for Young Single Mothers and their Children

Organisation:

Seniorer uden Grænser

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

01.12.2019

Projekt slut:

30.11.2021

Beviliget beløb:

374.702,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya

Overordnede mål :

Forbedret trivsel og livsbetingelser for unge enlige mødre og deres børn i Øst og Vest distrikterne i Nakuru by i Kenya.

Umiddelbare mål :

1) I 2021 vil 65 enlige mødre være styrket og deres livsbetingelser forbedret, og deres børns sociale og personlige trivsel forbedret. 2) I 2021 vil 20 frivillige være oplært i den psykosociale metode, organiseret i grupper og udføre psykosociale aktiviteter. 3) I 2021 vil Hope in Life have organisatorisk og menneskelig kapacitet til at udvikle, administrere og implementere psykosociale aktiviteter for unge, enlige mødre og sårbare børn.

Målgrupper :

PRIMÆRE 1) 65 unge enlige mødre vil deltage i indsatsens aktiviteter. 40 bor i Nakuru Øst distriktet og 25 i Nakuru Vest distriktet. 2) 107 børn af de enlige unge mødre (76 er 0-3 år, 17 er 4-7 år og 14 er 8-12 år) 3) 20 Hope in Life frivillige på 14-24 år (6 mænd og 14 kvinder). SEKUNDÆRE 1. Lokale politiafdelinger, hvor 20 politi ansatte bliver trænet i at arbejde med sager indenfor misbrug af børn og kønsrelateret vold - på politistationerne. 2. Børne Afdeling, uddannelses medarbejder og Gender afdeling i hvert af de to distrikter.

Resume:

Medborger indsatsens mål er at forbedre levevilkårene for nogle unge, enlige mødre og deres børn i to slumområder i byen Nakuru, Kenya. Dette vil ske gennem psyko sociale aktiviteter, der indeholder dels uddannelse og indkomstskabende arbejde for mødrene, etablering af selvhjælpsgrupper og familierådgivning. Derudover vil der gennem fortalervirksomhed og samarbejde med politiet sikres at psykisk og fysisk vold mod mødrene, og for børnene vedkommende seksuelle overgreb, reduceres. For børnene vil der blive etableret psyko sociale aktiviteter der støtter deres personlige og sociale kompetencer gennem leg, drama, sport og involvering i aktiviteter med andre børn. Denne indsats er et projektsamarbejde mellem Seniorer uden Grænser og organisationen Hope in Life, Nakuru, Kenya. Sidstnævnte er en organisation der drives udelukkende af frivillige; der udbetales ingen lønninger, men vederlag til tre frivillige, der fungerer som ledere af aktiviteterne, og en der fungerer som bogholder. Indsatsen vil involvere de lokale medborgere i gennemførelsen af aktiviteterne, og i hvert slumområde vil der blive uddannet ti frivillige, der skal forestå aktiviteterne.