Tilbage

Improving the quality of educational programme for street children in Cambodia

Organisation:

Danmission

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.04.2009

Projekt slut:

30.06.2010

Beviliget beløb:

395.057,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Cambodia

Lokale partnere:

  • Khmer Development Freedom Organisation (KDFO)

Overordnede mål :

At opbygge KDFO’s kapacitet til at implementere effektive, bæredygtige aktiviteter, rettet mod at sikre de fattige og udsatte børn og unges – i særdeleshed gadebørn i Steoung Mean Chey distriktet i Phnom Penh – ret til uddannelse.

Umiddelbare mål :

'- At styrke de demokratiske strukturer og beslutningsprocedurer hos KDFO - At styrke KDFO’s organisatoriske kapacitet ift. strategisk planlægning, program- og økonomistyring - At styrke KDFO’s kapacitet til at arbejde med rettighedsbaserede tilgange og uddannelsesstøtte til udsatte børn.

Målgrupper :

19 ansatte hos KDFO, og 3 bestyrelsesmedlemmer. Af de ansatte er 9 kvinder, og 10 mænd (2 af dem transseksuelle). Bestyrelsen består af 2 mænd og 1 kvinde. Et ungdomsråd med 10 personer (hvor der sikres kønsbalance) vil også blive berørt, og samfundsmøder vil være rettet mod 50-100 personer.

Resume:

Projektet sigter på at udvikle kvaliteten af den lokale cambodjanske organisation KDFOs arbejde med gade-børn. Formålet er, at KDFO på sigt kommer til at arbejder mere effektivt og bæredygtigt på at sikre fattige og udsatte børns ret til uddannelse ud fra en rettighedsorienteret tankegang. Dette gøres ved at opbygge den organisatoriske og programmæssige kapacitet i KDFO. Organisatorisk arbejdes der dels med en styrkelse af organisationens bestyrelsesarbejde, børn og unges deltagelse i beslutningsprocesser og en øget lokalsamfundsinvolvering i KDFOs aktiviteter, og dels med ka-pacitetsopbygning i forhold til strategisk planlægning, program- og økonomistyring. Programmæssigt fokuserer projektet dels på at forbedre tilgange og metoder i arbejdet med KDFOs nuvæ-rende målgruppe af gadebørn, dels med en introduktion til rettighedsbaseret udviklingsarbejde, som formo-dentlig vil komme til at kvalificere KDFOs fremtidige arbejde.