Tilbage

Empowering Adolescence and Youth to play a leading role in the promotion of their Sexual and Reproductive Health and Rights

Organisation:

BØRNEfonden (deaktiveret)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt E (3 - 5 mio)

Projekt start:

01.08.2012

Projekt slut:

15.12.2015

Beviliget beløb:

3.033.659,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Togo

Lokale partnere:

  • LE JOURDAIN - ET SANTE (JVS)

Overordnede mål :

At forbedre unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder i regionen Maritime

Umiddelbare mål :

1) At styrke ungdomsassociationer og lokale NGO’er i at påvirke myndigheder og beslutningstagere mod at sikre unge adgang til kvalitetsservice indenfor deres seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder 2) At forbedre unges viden, holdninger, adfærd og brug af sundhedsservices relateret til deres seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder

Målgrupper :

• Medlemmer af ungdomsassociationer: 120 drenge og piger mellem 14-24 år • Ung-til-ung formidlere: 188 drenge og piger mellem 14-24 år • NGO’er: 1 • Sundhedsarbejdere: 36 • Lærere: 52 • Unge påvirket af projektet: 31.160 drenge og piger mellem 14-24 år

Resume:

Projektet søger at styrke unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder (SRSR) i Togo. Dette skal ske ved at kapacitetsopbygge 6 eksisterende ungdomsklubber bestående af 120 unge i 5 kantoner i den sydlige region Maritime, således at de bliver officielt registrerede associationer med mulighed for at påvirke beslutningstagere/duty-bearers til at opfylde deres forpligtelser i forhold til at sikre adgang til kvalitetsservice inden for de unges SRSR. De unge skal således styrkes i, på lokalt niveau, at skabe bevidsthed omkring unges SRSR både blandt andre unge og i forhold til vigtige interessenter/meningsdannere (forældre, lokale ledere, CBO’s etc). Derudover skal de unge styrkes i udføre fortalervirksomhed på lokalt og regionalt niveau med det formål at sikre implementering af eksisterende nationale standarder, politikker og strategier. Projektet gennemføres over 3 år som et samarbejde ml. BØRNEfonden og den Togolesiske NGO LE JOURDAIN – VIE ET SANTE (JVS). Som en del at projektet indgår også en kapacitetsopbygning af JVS, således at de bliver styrket i at støtte de unge i at spille en vigtig rolle som forandringsagenter både lokalt, regionalt og nationalt.