Tilbage

Stærk partner

Organisation:

eKids-Kilifi

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

15.10.2018

Projekt slut:

31.12.2019

Beviliget beløb:

195.952,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 2: Stop sult
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya

Lokale partnere:

  • eKids-Kilifi (Kenyan division)

Overordnede mål :

At kapacitetsopbygge den lokale organisation så den bliver i stand til at uddanne marginaliserede unge inden for IT og håndværk.

Umiddelbare mål :

1. Udvikle og kapacitetsopbygge den lokale organisation eKids-Kilifi (KE) 2. At gennemføre et pilotprojekt – der går ud på at etablere et ressourcecenter, som kan benyttes af marginaliserede unge. 3. At ressourcecenteret kan uddanne de unge inden for IT og håndværk.

Målgrupper :

I pilotfasen er målgruppen 1. Dels den lokale organisations medlemmer og frivillige, 2. dels de marginaliserede unge mellem 15 – 20 år i Kilifi området. Der tilstræbes ligelig kønsfordeling.

Resume:

Indsatsen ”Stærk Partner” er et projekt, hvor eKids-Kilifi (DK) og eKids-Kilifi (KE) indgår i et samarbejde om at opbygge et ressourcecenter, der skal opkvalificere marginaliserede unge med it og håndværksmæssige kvalifikationer med henblik på at bryde med den sociale arv. De unge skal indgå i et læringsforløb, der gør dem jobparate i flere af det dynamiske Kenyas mange unge it-virksomheder eller virksomheder der anvender it som redskab. Sideløbende søges der uddannet unge til håndværk. En stor del af projektet er - af hensyn til bæredygtigheden af indsatsen - centreret om kapacitetsopbygning af organisationen eKids-Kilifi (KE), især med henblik på fremtiden, hvor ekstern supervision og økonomisk støtte ikke kan tages for givent.