Tilbage

Capacity Building for Rights Based Community Development in Cambodia

Organisation:

Danmission

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.04.2010

Projekt slut:

31.03.2011

Beviliget beløb:

332.814,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Cambodia

Lokale partnere:

  • Wholistic Development Organisation

Overordnede mål :

At opbygge WDO’s kapacitet til at implementere effektive og bæredygtige lokalsamfundsudviklende aktiviteter.

Målgrupper :

Den primære målgruppe er WDO’s ansatte (5 kvinder og 13 mænd).

Resume:

Partnerskabsaktiviteten har til formål at styrke kapaciteten hos WDO i Cambodia indenfor følgende områder: 1. Planlægning, monitorering og evaluering, informationsstyring og projektstyring. 2. Udviklingsmetoder og tilgange, herunder metoder til inddragelse af stakeholders i lokalsamfundsudvikling. 3. Rettighedsbaseret tilgang og advocacy på lokalt og nationalt niveau. 4. Governance og den demokratiske struktur i WDO. Aktiviteten er målrettet WDOs 18 ansatte, og blandt de forventede positive forandringer nævnes især: et forbedret system for opsamling af viden, styrket strategisk retning i forhold til kapacitetsopbygning af lokalsamfund og organisering i forhold hertil, revideret strategiplan og vision, og reviderede vedtægter og ToR for bestyrelsen. Risici forbundet med projektet hænger især sammen med en ny NGO-lov, der begrænser WDOs arbejde generelt, og med de ansattes begrænsede tid.