Tilbage

Støtte til etablering af et folkeoplysningsprojekt

Organisation:

TES Skolen i Afrika

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Små Indsatser

Projekt start:

01.07.2021

Projekt slut:

30.06.2022

Beviliget beløb:

76.824,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • EMPOWERMENT OF COMMUNITY INITIATIVES (ECOI-TANZANIA)

Overordnede mål :

At lokalsamfundet får et vidensløft og ny handlemuligheder og herigennem bliver i stand til at forbedre deres levevilkår.

Umiddelbare mål :

lokalbefolkningen får mulighed for at deltage i foredrag, kursusvirksomhed og ekskursioner om relevante emner.

Målgrupper :

2 kursusgrupper a' 16-20 personer. Deltagerne kommer fra lokalområdet.

Resume:

TES Skolen i Afrika søger i samarbejde med den lokale NGO, ECOI, støtte til etablering af et folkeoplysningscenter. Formålet er at bringe oplysning og ny viden om hverdagslivets problemer til lokalbefolkningen. I folkeoplysningsprojektet skal der udbydes en række foredrag og kurser og tilbydes rådgivning under ledelse af kompetente fagfolk, som er i stand til at omsætte teori til praksis gennem konkrete eksempler. Det er de to foreningers fælles håb, at en sådan indsats vil give deltagerne i projektet kompetencer til at handle på nye og mere hensigtsmæssige måder i det daglige arbejde til gavn for både dem selv, deres familie og lokalsamfundet. TES Skolen i Afrika og ECOI har desuden samarbejdet om et skoleprojekt og ser nu mulighed for at udbygge og styrke dette samarbejde. ECOI er initiativtager til folkeoplysningsprojektet. Gennem samarbejdet med TES Skolen i Afrika har ECOI ønsket at drage fordel af den danske folkeoplysningskultur.