Tilbage

Fighting for the Right to Food Sovereignty

Organisation:

Global Aktion - Mennesker & miljø før profit

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.06.2010

Projekt slut:

15.11.2012

Beviliget beløb:

2.993.960,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • South Africa

Lokale partnere:

  • Trust for Community Outreach and Education

Overordnede mål :

En Sydafrikansk jord- og landbrugsreform, som inddrager samt forbedrer leveforholdene for marginaliserede fattige på landet.

Umiddelbare mål :

1. Mobilisere landlige fattige ved at styrke og konsolidere Mawubuye Land Rights Forum i to nye områder, samt de eksisterende 11 områder, der videreføres fra den første fase. 2. Forme fundamentet for en national alliance med rodfæste i ledere, som er uddannet og kan formulere en fremgangsmetode for jord- og landbrugsreformer, der italesætter/tilgodeser de landlige fattiges rettigheder og behov

Målgrupper :

Målgruppen er Mawubuyes medlemsgrupper såsom kvindegrupper, unge og småbønder samt marginaliserede på landet generelt. Det forventes at Mawubuye fordobler antallet af medlemmer og kommer op på 1000 nye medlemmer hvor 500 er kvinder. Mawubuyes ledere er ligeledes en del af målgruppen, som består af 100 ledere.Den nationale alliance forventes samlet at nå op på et medlemstal på 13.500.

Resume:

Dette projekt er en forsættelse af et foregående projekt med Mawubuye Land Rights Forum, som bliver kapacitetsopbygget af TCOE (Trust for Community Outreach and Education). Formålet med kapacitetsopbygningen af Mawubuye er at gøre fattige mennesker på landet i stand til at kæmpe kampen for landrettigheder, som fx adgang til jord- og vandressourcer. Efter dette projekt vil Mawubuye operere i 13 distrikter i Westen Cape. I projektet forventes det, at Mawubuye uddanner lokale ledere og mobiliserer de fattige landarbejdere, jordløse, daglejere m.fl., så de sammen kan kæmpe for at sikre, at fattige folk på landet bliver selvforsynende med afgrøder. Den anden del af projektet har som formål at danne fundamentet til en national alliance af organisationer, der repræsenterer de fattiges rettigheder i forhold til jord-, vand- og fiskerirettigheder. Den nationale alliance skal udarbejde alternativer til den nuværende jord- og landbrugsreform. Mawubuye kapacitetsopbygges på et niveau, så organisationen kan agere selvstændigt i den nationale alliance.