Tilbage

Capacity Building of community members in order to implement Psycho Social activities for orphans and children living with HIV in Kisasi and Nalinaibe parishes, Busede sub County, Uganda

Organisation:

Seniorer uden Grænser

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

01.09.2018

Projekt slut:

01.11.2020

Beviliget beløb:

489.544,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • Child Friendly Organization Uganda

Overordnede mål :

Det overordnede mål er at Psycho Socialt arbejde og fortalervirksomhed for forældreløse børn og børn med HIV er dybt forankret og organiseret og udføres i de to parishes (kommuner) Kiisai og Nalinaibi, i Busede sub County, Uganda.

Umiddelbare mål :

Det umiddelbare mål er, at Psycho Socialt arbejde og fortalervirksomhed for forældreløse børn og børn med HIV udføres i de to parishes (kommuner) i Busede sub County, Uganda. - at en ret stor gruppe af frivillige og lokale ledere uddannes til at forestå arbejdet for de forældreløse børn. - at der dannes grupper af unge i forbindelse med alle lokale skoler, som vil arbejde med fortalervirksomhed overfor lokalsamfundet for forældreløse børn.

Målgrupper :

40 plejeforældre, 40 frivillige, medborgere i landsbyen, 40 lokale ledere vil danne et netværk, som vil tage ansvaret for udførelsen af de psycho sociale aktiviteter for børnene. CFOU vil udvælge 20 frivillige i hvert af de to parishes til at blive uddannet i den psycho sociale metode 2400 forældreløse børn og børn der lever med HIV/AIDS vil være målgruppen

Resume:

Denne Medborger Intervention er et nyt projekt som Seniorer uden Grænser og vores partner Child Friendly Organisation Uganda har iværksat i Busedde Sub County. Målet er, at det psyko sociale arbejde, som CFOU har udviklet, og som styrker forældreløse børns og børn, der lever med HIV organiseres og forankres i 2 kommuner ud af 5, og at fortalervirksomhed for børns rettigheder styrkes. En gruppe af frivillige vil blive uddannet i den psykosociale metode og børns rettigheder således, at de fremover har ansvaret for at aktiviteterne udføres. En gruppe unge fra hver skole vil blive uddannet i børns rettigheder og fortalervirksomheds metode med henblik på, at udføre fortaler virksomhed i skolerne og lokalsamfundene. CFOU vil uddanne de lokale ledere i børns rettigheder og beskyttelse af børn, og det forventes at børnenes rettigheder derved respekteres og sikres. De erfaringer partnerne opnår i denne interventions periode vil blive anvendt i en eventuel efterfølgende ansøgning for de 3 resterende kommuner.