Tilbage

Grøn skole: miljøundervisning som redskab for udvikling i kenyanske skoler og landdistrikter.

Organisation:

Friluftsrådet

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Forundersøgelse

Projekt start:

01.12.2002

Projekt slut:

01.10.2002

Beviliget beløb:

41.683,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya

Lokale partnere:

  • Kenya Organisation for Environmental Education (KOEE)

Resume:

Der ønskes gennemført en forundersøgelse med henblik på : -I samarbejde med KOEE at afdække udvalgte skolers interesse og muligheder for at deltage i pro-jektet. Konkret skal mindst 5 skoler udvælges. -At konkretisere og tilpasse projektets aktiviteter til lokale forhold. -At afdække evt. lokale forhold der kan hindre skolernes deltagelse i projektet. -At afdække KOEEs kapacitet til at gennemføre projektet og om der bør indrages egentlige kapaci-tetsopbyggende elementer mhp. at styrke KOEE. Dette gælder specielt projektets anden fase. -Via møder med relevante myndighedsrepræsentanter at sikre at undervisningsmaterialet, der produ-ceres lettest muligt kan integreres i kenyanske læseplaner. De overordnede rammer herfor skal præciseres. -At afklare hvorledes lokalsamfundene omkring de udvalgte skoler kan inddrages i projektets aktivite-ter under hensyntagen til køn, alder og etniske tilhørsforhold. -At afdække mulighederne for hvorledes projektet efter afslutning kan videreføres finansielt, institutio-nelt og fagligt -At afdække om der i såvel KOEE som i de udvalgte lokalsamfund (f.eks. lokale myndigheder) er res-surcer der kan indarbejdes i projektet med henblik på at skabe spin-off effekter.