Tilbage

Folkeligt kultur & sports program: Kapacitetsopbygning og den folkelige deltagelse i udviklingen

Organisation:

DGI - Danske Gymnastik og Idrætsforeninger

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.04.2004

Projekt slut:

31.03.2006

Beviliget beløb:

487.867,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • Popular Culture and Sports Programme (PCSP)

Overordnede mål :

PC&SP skal udvikles til en organisatorisk og økonomisk bæredygtig organisation, der kan deltage i regionale og internationale netværk.

Umiddelbare mål :

1. At kvalificere lederne af kultur- og idrætsklubber til synliggørelse, fortalervirksomhed og fundraising. 2. Kapacitetsopbygning på distriktsplan. 3. PC&SP’s demokratisk valgte ledere uddannes til at tage initiativer til og praktisere et regionalt og internationalt samarbejde.

Målgrupper :

1. Kvinder: De kvindelige medlemmer af distriktskomitéerne. 2. Unge mellem 18 og 28. 3. Fysisk handikappede.PC&SP’s bestyrelse, specielt kvinder, unge og handikappede.

Resume:

Den lokale samarbejdspartner Popular Culture and Sports Programme (PC&SP) skal gennem kapacitetsopbygning udvikles til en bæredygtig organisation, der kan deltage i et østafrikansk og internationalt netværk. Målgrupperne er kvinder, unge og handikappede. Hovedaktiviteten er uddannelse: 16 kvinder gennemfører et særligt udviklet 3-ugers kursus i Organisational Capacity Building; 40 unge en 4-ugers Ungdomslederuddannelse; 72 distriktskomitémedlemmer et kursus i organisationsledelse; 256 personer får et kursus i lokal NGO-ledelse og regnskab. 12 personer har gennemgået et IT-kursus. På regionalt (Mwanza) og distriktsniveau opstiller og gennemfører man handlingsplaner og budgetter og er uddannet i relevante management skills herunder fundraising. Væsentlige risici er manglende forståelse for frivilligt arbejde (voluntarism) som et redskab til demokratisk udvikling, at kampen for basale fornødenheder vanskeliggør brugen kultur- og idrætsaktiviteter som et politisk redskab og at myndigheder ikke vil støtte PC&SP.