Tilbage

Grundskoleundervisning for forældreløsebørn m.fl. i Eden School. Rettet mod børn, unge og voksne i i slumkvarter i Kampala

Organisation:

Børn i Afrika

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

15.01.2004

Projekt slut:

01.10.2003

Beviliget beløb:

31.919,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Resume:

Forundersøgelsen skal afdække en række "løse ender" som skal tages i betragtning i forbindelse med indsendelse af ansøgningen om et enkeltprojekt til Udenrigsministeriet: Der påregnes gennemført 2 - 3 workshop hvor følgende emner drøftes og overvejes. 1.Midlertidig leje af lokaler til ungdoms- og voksenundervisning. Lokalelejepris. Beliggenhed (det skal være tæt på Katanga). 2.Nærmere drøftelse af de undervisningssystemer som anvendes i AoH, på de forskellige klassetrin. 3.Drøftelse af kvalifikationer for lærerne i ungdoms- og voksenundervisningen med AoH 4.a. Drøfte hvorledes der fremmes en personlig udvikling for de forældreløse deltagere i ungdoms- og voksenundervisningen, og hvorledes man sikrer en fortsat ligelig fordeling mellem kønnene i skolen. b. Drøfte hvorledes civilsamfundsstrategien og menneskerettigheder kan integreres i undervisningen. 5.Gennemføre og beskrive en samarbejdsaftale om projektet mellem ERM og AoH på den ene side og BiA på den anden. 6.Præcisere og nedfælde på papir kompetenceforholdet mellem ERM og Katangas bydelsråd i forbindelse med drift af forsamlingsbygningen i Katanga. 7.Byggeetapen skal drøftes mellem ERM, AoH og BiA (de tre er bygherren) og arkitekt, ingeniør (som udgør byggeledelsen) og regnskabsfører. 8.Undersøge og drøfte med Teknisk Forvaltning i Kampala udnyttelsen af den aktuelle grund. udnyttelsesgrad, højdegrænseplaner, skelafstande samt tekniske installationer vand, sanitet, kloak og el.