Tilbage

The rights of underprivileged migrant children in Ho Chi Minh City

Organisation:

Dansk Vietnamesisk Forening

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt E (3 - 5 mio)

Projekt start:

01.04.2014

Projekt slut:

30.11.2017

Beviliget beløb:

3.448.176,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Vietnam

Lokale partnere:

  • Ho Chi Minh City Welfare Foundation (HCWF)

Overordnede mål :

Underprivilegerede migrantbørns rettigheder i Ho Chi Minh City bliver opfyldt

Umiddelbare mål :

1. HCWAs kapacitet som NGO og fortaler for børns rettigheder styrkes. 2. Behov og rettigheder specielt på områderne; beskyttelse, uddannelse og sundhed hos 5000 børn i fire distrikter i Ho Chi Minh City opfyldes. 3. Viden og betydningen af børns rettigheder bringes i fokus hos myndigheder, lokalpolitikere og NGOer i de fire projektdistrikter.

Målgrupper :

Den primære målgruppe er HCWAs personale samt de underpriviligerede migrantbørn i de fire projektdistrikter, den sekundære målgruppe er børnenes forældre, andre NGOer med aktiviteter på området samt myndigheder og politikere i projektområdet og i andre dele af Ho Chi Minh City.

Resume:

Projektet ”Underpriviligerede indvandrerbørns rettigheder i Ho Chi Minh City” har som langsigtet mål en forbedret opfyldelse af udsatte børns rettigheder og behov i Ho Chi Minh City generelt, samt mere specifikt i projektperioden hos ca. 5000 børn i de fattige områder distrikt 7 og 8, Tan Phu og Binh Thanh.Den største del af målgruppen omfatter børn af illegale indvandrere (”migrants”) til Ho Chi Minh City, hvis rettigheder til skolegang, sundhedsydelser og offentlig social støtte er begrænsede i forhold til fastboendes (”residents”), hvorfor de er overrepræsenterede blandt gadebørn, seksuelt misbrugte, HIV inficerede og børnearbejdere i skadeligt miljø. Projektet og den strategiske indsats for den specifikke målgruppe tilsigter en kapacitetsopbygning samt en styrkelse af den lokale projektpartner Ho Chi Minh City Wellfare Associations rolle som en af de væsentligste fortalere for og aktører for underprivilegerede indvandrerbørns rettigheder i Ho Chi Minh City og Vietnam.