Tilbage

Mod en bæredygtig dialogturisme i Niger

Organisation:

Genvej til udvikling (GTU)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

01.07.2008

Projekt slut:

31.08.2008

Beviliget beløb:

65.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Niger

Lokale partnere:

  • Initiatives and Actions (I&A)

Resume:

Projektet søger at afhjælpe arbejdsløsheden og manglen på muligheder i det marginale Østniger, ved at kompensere for turismeindustriens manglende evne og interesse i at udvik-le turisme på lokalsamfundets præmisser. Dialogturisme har fokus på mødet med befolknin-gen i Niger. Den tilfredsstiller hos turisten behovet for indsigt og kulturel udfordring. Hos de lokale tilfredsstiller den behovet for at møde anderledes tænkende og bryde ud af isolatio-nen, indgå i nye relationer. Dialogturismen er ikke afhængig af gode infrastrukturer, men gør det attraktivt at rejse på de lokale præmisser. Højdepunktet er at sidde sammen med noma-der og bønder på disses betingelser og gå i en ligeværdig dialog til gensidig glæde og for-ståelse. Emner der skal finpudses: De organisatoriske forhold omkring Goondal og Initiatives & Actions, som samarbejder om turisme-initiativet, skal tydeliggøres og konsolideres, for at sikre bæredygtigheden efter projektets ophør.