Tilbage

Wosa Mawubuye

Organisation:

Global Aktion - Mennesker & miljø før profit

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.01.2013

Projekt slut:

01.07.2014

Beviliget beløb:

1.000.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • South Africa

Lokale partnere:

  • Trust for Community Outreach and Education

Overordnede mål :

At mobilisere de fattige på landet i Sydafrika til at sikre adgang til land med henblik på at højne de fattiges fødevaresikkerhed og suverænitet

Umiddelbare mål :

'- At styrke den organisatoriske bæredygtighed i Mawubuye og yderligere mobilisere de fattige på landet. - At opbygge alliancer lokalt, nationalt og regionalt.

Målgrupper :

'- Den primære målgruppe, for målsætning 1, er Mawubuyes lederskab der består af ca. 100 mennesker, hvoraf kvinder udgør ca. halvdelen. - Den sekundære målgruppe er medlemmerne af Mawubuye; de fattige, der lever i de 15 områder Mawubuye er tilstede. - Den primære målgruppe, for målsætning 2,er kernelederskabet i Mawubuye, bestående af 30 medlemmer, hvoraf kvinder udgør ca. halvdelen. - Den sekundære målgruppe er TCOE selv.

Resume:

Gennem en styrkelse af Mawubuye og TCOE's organisatoriske kapaciteter, samt netværksaktiviteter, sigtes der mod at øge deres evne til at fortsætte arbejdet, efter Danmark har trukket sig ud af Sydafrika, med at kæmpe - via mobilisering, organisering og fortalervirksomhed - for de sociale, demokratiske og økonomiske rettigheder for de 2.000 fattige medlemmer af Mawubuye og de fattige uden land, unge, kvinder, småbønder og landbrugsarbejdere, der bor i de 15 områder, Mawubuye er til stede i Sydafrika. Det endelige formål med projektet er at udvikle en alternativ, bæredygtig og lav-intensiv landbrugs- og jordpolitik, der i højere grad tilgodeser ovennævnte målgrupper, ved at understøtte de fattiges fødevaresikkerhed og suverænitet for derved at minimere deres afhængighed af regering og kommercielle interesser.