Tilbage

Strengthening small scale farmer producer groups/associations in Lesotho

Organisation:

Denmark Lesotho Network (DLN)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.01.2011

Projekt slut:

30.04.2013

Beviliget beløb:

1.769.224,00 kr.

Lokale partnere:

  • Rural Self-help Development Association (RSDA)

Overordnede mål :

At medvirke til at reducere fattigdom ved at styrke landmænds organisatoriske kapacitet, samt evne til at påvirke beslutningstagere gennem fortalervirksomhed og netværksaktiviteter.

Umiddelbare mål :

1) RSDA har opnået viden og organisatorisk kapacitet til at støtte landmandsgrupper i at organisere sig og til at udføre lobby- og fortaleraktiviteter. 2) Ved projektets afslutning har 40 grupper af landmænd i Mafeteng og Phamong områderne opnået organisatorisk kapacitet til at blive registreret hos myndighederne, samarbejde og danne netværk med det formål at blive i stand til at påvirke lokale beslutningstagere.

Målgrupper :

Den primære målgruppe er de eksisterende 40 landmandsgrupper – anslået 2000 enkeltpersoner - og 3 paraplyorganisationer i Mafeteng og Phamong distrikterne. Landmandsgrupperne har en overvægt af kvinder.

Resume:

RSDA arbejder med at fremme landbefolkningens eget potentiale for at sikre bæredygtig udvikling i Lesotho. DLN og RSDA har samarbejdet siden 2005, hvor DLN modtog midler igennem Minipuljen til et 2-årigt projekt. Projektet bygger videre på det tidligere projekt ved at kapacitetsopbygge 40 landmandsgrupper, ca. 2000 individer, med det formål at styrke deres interne organisation, samt evne til at samarbejde og netværke overfor lokale og nationale beslutningstagere. Projektet ønsker at fremme mere effektive forretnings- og landbrugsmetoder, samt øge landmandsgruppernes mulighed for at påvirke deres livsomstændigheder gennem fortaler- og ledelsestræning. De to perspektiver ses som værende komplementerende og gensidigt afgørende for projektets opbakning og succes blandt landmandsgrupperne.