Tilbage

Empowerment of the most ressource poor and vulnerable members of the PHP organisation in Apac, Amolatar, and Oyam Districts Uganda

Organisation:

Seniorer uden Grænser

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

23.01.2012

Projekt slut:

01.03.2012

Beviliget beløb:

86.586,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • Plants and Health Cooperative Society

Resume:

Projektet har fokus på de mest ressourcesvage og sårbare medlemmer af de CBOer, der udgør PHP organisationen - de der ikke kan læse og skrive, de fattigste i økonomisk forstand og de med dårligst adgang til sundhedsydelser, hvor de 3 kategorier ofte overlapper, og hvor der er en overvægt af kvinder. Der er dermed fokus på de, der har fået mindst ud af de tidligere projekter - træningen i indkomstskabende aktiviteter , låneordningen og PHPs omdannelse til et kooperativ, hvori halvdelen af PHPs medlemmer har købt shares. Projektet vil etablere literacy classes og 'Village Loan and Savings Associations' (VLSA)s. Desuden vil projektet træne de de mest sårbare og ressourcesvage medlemmer i produktion og marketing af produkter, der har haft succes for de, der ikke kan læse og skrive. Projektet vil desuden som et eksempel på, hvad der kan nås gennem samarbejde, installere solenergienheder hos nogle få CBOer som del af en kreditordning, hvor alle over en årrække får muligheden. Solenergien vil også udbedre infrastrukturen og højne informationsniveauet. Projektet vil omfatte 22 CBOs i Apac, Amolatar and Oyam distrikterne.