Tilbage

Empowerment of Civil Society in Oddar Meanchay, Cambodia (CISOM)

Organisation:

ADDA

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt E (3 - 5 mio)

Projekt start:

01.01.2013

Projekt slut:

29.02.2016

Beviliget beløb:

5.000.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Cambodia

Lokale partnere:

  • Community-based Integrated Development Organization (CIDO)
  • Khmer Buddhist Association (KBA)
  • Rural Community and Environment Development Organization (RCEDO)
  • Rural Economic and Agriculture Development Agency-READA

Overordnede mål :

Demokratiske civilsamfundsorganisationer opbygges, så de bliver i stand til at udøve effektiv fortalervirksomhed på vegne af de fattigste befolkningsgrupper i Oddar Meanchey med henblik på at bekæmpe fattigdom og sult.

Umiddelbare mål :

• Mindst 80 % af 2000 fattige familier vil få forøget egetforbrug og/eller indkomsten med 30 % ved salg af grøntsager, salgsafgrøder, ris, eller animalsk produktion. • Der udvikles 80 demokratiske selvhjælpsgrupper, som danner udgangspunktet for at forbedre levevilkårene og reducere økonomisk og social nød blandt de allerfattigste kvinder. • Fire lokale partnere og selvhjælpsgrupperne opbygger kapacitet, så de bliver i stand til at påvirke beslutningstagere ved fortalervirksomhed og dermed forbedre levevilkårene og udviklingen af landdistrikterne på vegne af de allerfattigste.

Målgrupper :

Målgruppen er fattige og sårbare landmandsfamilier, herunder især kvinder og enlige forsørgere. Der udvælges 2.000 direkte begunstigede blandt de allerfattigste til projektet.

Resume:

Oddar Menchey er en af de mindst udviklede provinser i Cambodia, og der er stor befolkningstilstrømning, fordi der er adgang til opdyrkning af jord. Fattigdom og sult præger imidlertid befolkningen, og der er fundamental mangel på grundlæggende viden om jordbrug, indkomst skabende aktiviteter, hygiejne og ernæring, ligesom skolegang og uddannelse er ringere end i den øvrige del af landet. Det er projektets mål at øge fødevareproduktionen og at udvikle et demokratisk civilsamfund fra et græsrodsniveau, som især vil tage udgangspunkt i fattige kvinder og andre særligt sårbare befolkningsgrupper. I fase 1 vil der blive dannet 80 selvhjælpsgrupper, der på basis af demokratiske principper for gruppernes sociale og kommercielle aktiviteter øver indflydelse på lokalpolitiske prioriteringer. I projektets anden fase vil der blive dannet sammenslutninger af selvhjælpsgrupper, der ved fortalervirksomhed vil øve indflydelse på vilkårene for fattige og udsatte i provinsen.