Tilbage

Baina Ya Shabab - By Us Youth

Organisation:

Plan Danmark (deaktiveret)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.01.2013

Projekt slut:

30.06.2016

Beviliget beløb:

2.999.129,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Egypt, Arab Republic

Lokale partnere:

  • Kamal Ramzy CDA

Resume:

Projektet gennemføres i samarbejde med unge frivillige græsrødder fra Kamal Ramzy Youth Organisation i El Marg slum i det nordøstlige Kairo i Egypten. De unge græsrødder udfører frivilligt socialt arbejde i deres lokalområder bl.a. målrettet udsatte børn og unge. Projektets konkrete mål er at sikre de unges demokratiske deltagelse i de lokale græsrodsorganisationer, de frivillige ungdomsgrupper, samt lokalråd. Aktiviteterne omfatter kompetence- og organisationsudvikling samt hvervning af frivillige. Derudover iværksættes en række aktiviteter med henblik på de unges fortalervirksomhed i lokalsamfundet og i forhold til lokalrådene. Projektet omfatter en særlig indsats for at sikre inklusion af unge og børn med handikap. Tilsvarende er der særlig opmærksomhed på køn. Kapacitetsopbygning af de unge og deres organisationer er med til at sikre bæredygtighed i projektet.