Tilbage

Mercury-free gold mining in Bolivia – 2020-2022

Organisation:

Dialogos

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Udviklingsindsats

Projekt start:

01.07.2020

Projekt slut:

30.04.2023

Beviliget beløb:

3.093.536,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 6: Rent vand og sanitet
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bolivia

Lokale partnere:

  • Foundation PLAGBOL

Overordnede mål :

At stoppe kviksølvforureningen i Bolivia fra mellem- og småskala guldminedrift (ASGM), for at forbedre miljøet, minearbejdernes og den generelle befolknings sundhed, samtidig med at udbyttet af guld holdes uændret eller øget.

Umiddelbare mål :

1) -introducere en effektiv kviksølvfri guldudvindingsmetode i to kommuner i henholdsvis det bolivianske højland og lavland hvor guldudvinding er en fremherskende aktivitet. 2) -øge lokal bevidsthed om kviksølvsproblemet og om forebyggelse overfor både dette og andre hyppige arbejds- og miljømedicinske problemer i minedriften. 3) -forbedre civilsamfundets organisation i forhold til at fremme lokal konvertering til den kviksølvfri metode, og videre udbredelse af den til regionalt og nationalt niveau.

Målgrupper :

I de 2 projektkommuner *Minearbejdere (min 300 mænd/kvinder) *Minekooperativerne der organiserer deres arbejde for en stor dels vedkommende. *lokalsamfundene, kommunale forvaltning og lokale civilsamfundsorganisationer *Sundhedsarbejdere *Skole lærere På regionalt og nationalt niveau: *Mineministeriet *Minearbejderorganisationerne FERRECO og FENCOMAN Sekundært *Familier til minearbejdere *skoler *Sundhedsvæsenet *Den almindelige befolkning i kommunerne (ca. 50.000) *NGO'er indenfor samme felt.

Resume:

Mange tusinde bolivianere ernærer sig ved mellem- og småskala guldminearbejde, hmed brug af kviksølv til at udvinde guldet. Kviksølvet tabes til omgivelserne ved fordampning og i restprodukter, der efterlades i miljøet. Kviksølvs giftighed er velkendt med skadelige virkninger på både sundhed og miljø. Særligt gravides fostre er udsat på grund af akkumulering over moderkagen førende til nerveskader og udviklingsdefekter. Projektet har som mål at stoppe kviksølvforureningen fra mellem- og småskala guldminedrift (ASGM), for at forbedre miljøet, minearbejdernes og den generelle befolknings sundhed, samtidig med at udbyttet af guld holdes uændret eller øget. De centrale indsatser er at: 1) -introducere en velafprøvet, effektiv kviksølvfri guldudvindingsmetode i to kommuner i henholdsvis det bolivianske højland og lavland. 2) -øge lokal bevidsthed om kviksølvsproblemet og om forebyggelse. 3) -forbedre civilsamfundets organisation i forhold til at fremme lokal konvertering til den kviksølvfri metode, og videre udbredelse af den til regionalt og nationalt niveau.