Tilbage

Operation Dagsværks Solidaritetsturné 2020-2021

Organisation:

Operation Dagsværk

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Indsats for Folkeligt Engagement (over 100.000 kr.)

Projekt start:

14.09.2020

Projekt slut:

30.04.2022

Beviliget beløb:

742.432,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

Operation Dagsværk er Danmarks globale elevbevægelse, og vores projekter har altid fokus på at skabe global ung-til-ung-solidaritet. Denne indsats fokuserer på gøre vores engagerende metoder mere nutidige, så vi følger med derhen, hvor de unge er. Motivationen for udviklingssamarbejde er derude, det ved vi! Men vi vil give de danske unge nogle flere redskaber til at føre deres mange gode idéer ud i livet. Dette skal ske i projektet Solidaritetsturnéen 2020-2021, hvor et solidaritetskorps bestående af 25 kernefrivillige i løbet af et år turnerer Danmark rundt for at holde 200 workshops på ungdomsuddannelser og efterskoler. Workshopformatet tager udgangspunkt i Operation Dagsværks slagord: Oplysning - Stillingtagen - Handling, med et særligt fokus på handlings-komponenten, som lægger op til konkret engagement. Et centralt element er at inddrage unge fra Operation Dagsværks igangværende projekter i Syd, således at deres stemmer bliver hørt af danske unge.