Tilbage

Udvikling af partnerskab mellem Palni Hills CC, Vietnams Biavlerforening og Danmarks Biavlerforening

Organisation:

Danmarks Biavlerforening

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.08.2005

Projekt slut:

30.09.2005

Beviliget beløb:

180.564,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • India
  • Vietnam

Lokale partnere:

  • Palni Hills Conservation Council (PHCC)
  • Vietnam Beekeepers Association (VBA)

Overordnede mål :

Skabe direkte erfaringsudveksling mellem lignende projekter i Vietnam og Indien. Etablere og udbygge personlige kontakter mellem projektmedarbejder i Danmark, Indien og Vietnam.

Umiddelbare mål :

Direkte udveksling af erfaringer mellem projekter med næsten samme målsætning. Udvikling af biavl hos etniske minoriteter i bjergegne i Indien og Vietnam. Deltagelse i APIMONDIA kongressen i Irland Workshop i Danmark Besøg hos danske biavlere og lokale biavlsorganisationer

Målgrupper :

Primær målgruppe. Projektmedarbejder i DK ,Indien og Vietnam. Sekundær målgruppe. Projektdeltagere i de pågældende lande i form at ny viden tilført projekterne.

Resume:

Der søges om midler til at bringe projektmedarbejdere fra VBA og PHCC sammen med en gruppe danske biavlere til Verdenskongressen i Biavl i Irland. Derefter skal de vietnamesiske og indiske partnere til Danmark for at præsentere de igangværende udviklingsprojekter for danske biavlere og medvirke ved seminarer for danske NGOer, samt lære om organisation, undervisning, rådgivning og praktisk biavl i Danmark. De fælles aktiviteter vil give kontakter på det helt personlige plan. De bliver til dels indkvarteres privat under opholdet i Danmark. Der vil ved et samarbejde mellem de to projektgrupper kunne opnås synergieffekter. Der vil kunne udveksles værdifulde erfaringer om undervisningsmetoder samt tekniske metoder i biavlen. Specielt vil forebyggelse af bisygdomme og produktion af bidronninger være felter hvor de to grupper kan have stor værdi af teknisk samarbejde og udveksling.