Tilbage

Climate resiliency in suburban Sierra Leone

Organisation:

Ingeniører uden Grænser (IUG)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

01.12.2019

Projekt slut:

06.02.2021

Beviliget beløb:

499.950,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Sierra Leone

Lokale partnere:

  • National Skill Pool
  • World Hope International

Overordnede mål :

Projektet vil opbygge civilsamfundets robusthed mod effekterne af klimaforandringer ved at styrke befolkningens mobiliseringsevne og klimabevidsthed gennem vidensdeling selvorganisering, vidensdeling og en borgerinddragende tilgang.

Umiddelbare mål :

1. Bevidstgørelse og mobilisering. Projektet har som mål at bevidstgøre lokalbefolkningen om klimaforandringernes påvirkning af lokalsamfundet og øge evnen og kapaciteten til at planlægge og implementere medborger-drevne initiativer. Projektet vil fokusere på at styrke bevidsthed og kapacitet gennem mobilisering og træning af lokale Community Resilience Committees (CRC). Aktiviteterne vil omfatte identifikation af strategiske samarbejdspartnere, opbygning af lokal kapacitet til udvikling af beredskabsplaner og lavteknologiske klimatilpasningstiltag, samt vidensdeling mellem de to lokalområder og eksterne aktører. 2. Opkvalificering af den lokale partner, NSP. Projektet har som mål at opbygge den organisatoriske kapacitet hos den lokale, frivilligbaserede partner, National Skill Pool (NSP), og derigennem øge deres evne til at adressere og håndtere klimatilpasning i et nært samarbejde med lokalsamfundet. NSP’s involvering i projektet skal fungere som løftestang til at forbedre deres evner inden for ledelse og administration samt øge deres erfaring med medborger-drevne (community-based) samarbejdsformer. NSP vil under kapacitetsopbygningen udvikle organisatorisk kapacitet, lære at identificere vigtige klimarelaterede sammenhænge og adressere udfordringerne gennem videns- og erfaringsdeling med interessenterne og gennem implementering af enkle klimatilpasningstiltag. NSP er endnu en ung og uerfaren organisation, som igennem tidligere aktiviteter har demonstreret et lovende potentiale. IUG vil samarbejde med WHI for at sikre at NSP’s færdigheder indenfor projektledelse bliver styrket under implementeringen af projektet.

Målgrupper :

Projektets målgruppe omfatter mindre, afgrænsede bydele med omkring 20-50 husholdninger (ca. 150-200 indbyggere) i henholdsvis Kaningo og Potter. Projektet vil have særligt fokus på kvinder samt på udsatte og sårbare befolkningsgrupper, som f.eks. børn, de fattigste, folk med funktionsnedsættelse og unge uden arbejde. Ved nedsættelse af CRC og klimatilpasnings-undergrupper vil der blive lagt vægt på at deltagerne er repræsentative for lokalsamfundet i forhold til køn, alder, uddannelse og færdigheder.

Resume:

In August 2017, a devastating mudslide followed by several flash floods occurred in Sierra Leone’s capital, Freetown, claiming more than 1000 lives and displacing over 5000 people. Engineers without Borders Denmark (EWB-DK) assisted with the establishment of five new water points within the affected area. These water points were constructed in Kaningo and Pottor, two communities affected by the mudslide, with strong emphasis on community empowerment through awareness raising and capacity building. The communities have little or no experience in preparing for and responding to events such as irregular rainfall causing floods or droughts, and intensified and uncontrolled urbanisation. It is the combination of their exposure to the climate related risks and their lack of organisation, experience and skills that make them extremely vulnerable. This project takes the efforts in Kaningo and Pottor a step further. It will focus on building climate adaptive capacity within the two communities to reduce vulnerability to future natural hazards and reduce the risk that they develop into disasters. The project will build upon the existing community structures and the established stakeholder relationships and introduces a bottom up community driven approach to risk reduction.