Tilbage

Information, Education & Communication - Phase 2

Organisation:

IGF Danmark

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.05.2007

Projekt slut:

01.05.2011

Beviliget beløb:

2.764.454,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • India

Lokale partnere:

  • Loka Kalyan Perishad (LKP)

Overordnede mål :

Fremme af lokalt forankret demokrati og fattigdomsreduktion gennem kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed i Vestbengalen i Indien

Umiddelbare mål :

1. Civil samfundsaktører kapaciteret til at udøve lobby aktiviteter samt have effektiv deltagelse i og forbedret adgang til lokale demokrati processer til fremme af fattigdomsreduktion. 2. Kapaciteten blandt lokale (amts-kommunale) regeringsinstitutioner (kaldet Panchayats) væsentligt øget i relation til lokale demokratiske processer. 3. Bevidstheden om betydningen af at fremme lokalt forankret demokrati gennem passerende delegering af beføjelser og ansvar øget blandt delstatsinstitutioner (regeringsrelateret såvel som NGOer).

Målgrupper :

Målgrupperne er: 1) civil samfundsaktører, 2) lokal regeringsmedlemmer og ansatte, med en prioritering af kvindelige medlemmer, 3) (sekundært) embedsmænd i relevante ministerier, politikere, sociale ledere, og politiske partier m.fl., og 4) (sekundært) NGOer med tilstedeværelse på delstatsniveau og donorer.

Resume:

Projektet, som gennemføres i samarbejde med den lokale samarbejdspartner LKP (Loka Kalyan Parishad) har til formål at fremme lokalt forankret demokrati og fattigdomsreduktion gennem kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed i Vestbengalen i Indien. Målgrupperne er først og fremmest civilsamfundsaktører (bl.a. 50 udvalgte organisationer på lokalt/landsbyniveau, 50 landsbykomiteer, 700 selvhjælpsgrupper og individuelle borgere), men også 200 NGOer og 3 NGO-netværk på distrikts- og delstatsniveau samt de lokale politiske institutioner (især svarende til kommunalråd, amts og regionsråd) som civilsamfundsaktørerne søger at påvirke, men også samarbejder med. Hovedaktiviteterne består i bevidstgørelse og træning af civilsamfundet med hensyn til rettigheder og muligheder for fremme af lokalt demokrati og fattigdomsreduktion samt fortalervirksomhed rettet mod andre centrale aktører på delstatsniveau. Risiciene er modarbejdelse fra det amtskommunale system (politiske partier og embedsmænd med modstridende interesser).