Tilbage

Seksuelle rettigheder I Bolivia

Organisation:

Axis

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

15.12.2016

Projekt slut:

17.08.2018

Beviliget beløb:

396.541,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bolivia

Lokale partnere:

  • Pueblo Diferente
  • Sociedad Católica San José (SCSJ)

Overordnede mål :

At SCSJ og PD med partnere udvikler en undervisningsmetode og –materiale vedr. SRSR til brug i uformelle læringsmiljøer så teenagegraviditeter og skole-dropouts reduceres blandt fattige unge i ydre La Paz og El Alto.

Umiddelbare mål :

1. Videns- og erfaringsudveksling. PD deler sin viden om og erfaring med at udvikle interkulturelle og participatoriske undervisningsmetoder vedr. seksualitet med SCSJ. CIVILSAMFUNDSPULJEN – Partnerskabsindsats, rev. august 2016 9 2. Videns- og erfaringsudveksling. SCSJ deler sin viden om og erfaring med at arbejde med børn, unge og forældre i et uformelt læringsmiljø med PD. 3. PD og SCSJ inddrager repræsentanter fra deres netværk i udvikling, afprøvning og validering af metodeguide og materiale vedr. SRSR. 4. Med afsæt i processerne under punkt 1, 2 og 3 udvikler PD, SCSJ og repræsentanter fra deres netværk en metodeguide og et materiale, der kan anvendes i arbejdet med børn og unge ift. SRSR i uformelle læringsmiljøer. 5. Personalet i SCSJ samt netværkspartnere får opkvalificeret deres pædagogiske og didaktiske kompetencer inden for SRSR-tematikken, når de gennem aktiviteter med børnene og de unge afprøver den udviklede metodeguide og materiale. 6. PD og SCSJ inviterer forældre til de børn og unge der deltager i SCSJ’s fritidstilbud, til at deltage i workshops så de får kendskab til hvilken viden og indsigt deres børn har udviklet vedr. SRSR i forbindelse med deres deltagelse i partnerskabsindsatsen.

Målgrupper :

PD og SCSJ inviterer repræsentanter fra fire netværk, til i alt seks workshops. Der vil være plads til ca. 30 deltagere pr. workshop inkl. pædagogiske medarbejdere fra SCSJ. Partnerskabsindsatsen inddrager ca. 20 pædagogiske medarbejdere fra SCSJ og ca. 300 børn og unge som bruger SCSJ’s pædagogiske tilbud i udvikling og afprøvning af metodeguide og materiale. Der bliver afholdt seks workshops á tre timer for grupper på 25 forældre, hvor de bliver introduceret til tematikker inden for SRSR og hvor de vil diskutere og reflektere over nogle af de samme temaer som deres børn er stødt på i deres workshops. Derved lægges der op til at børn og forældre får et bedre afsæt for videre drøftelser i hjemmet. Ligeledes vil forældres input og reaktioner indgå i det videre arbejde. I de tematiske workshop, aktiviteter for børn og unge og forældreworkshops vil 90 pladser være reserveret til repræsentanter fra netværkene. Netværkene bliver opfordret til at afprøve metodeguide og materiale på deres målgrupper. Derved inddrages yderligere et antal børn og unge fra andre organisationer, som gør sig erfaringer med SRSR området.

Resume:

Sociedad Catolica San Jose (SCSJ), Pueblo Diferente (PD) og deres netværkspartnere vil, i samarbejde med AXIS, udvikle en metodeguide til medarbejdere og et materiale målrettet fattige unge bolivianeres seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder (SRSR). Materialet skal anvendes i uformelle læringsmiljøer, og indsatsen bliver dermed et supplement til den indsats der gennemføres i det formelle uddannelsessystem. Materialet bygger på AXIS’ og PD’s erfaringer gennem 8 års indsats i det formelle uddannelsessystem og SCSJ´s erfaring med at arbejde i de fattigste områder i La Paz, Bolivia. Partnerskabsindsatsen vil styrke unges kompetencer, så de bliver i stand til bevidst at planlægge deres liv, undgå uønsket teenagegraviditet og gennemføre fuld skolegang.