Tilbage

Afrika-stafetten - et samskabelsesprojekt

Organisation:

Salaam Film & Dialog

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Indsats for Folkeligt Engagement (under 200.000 kr.)

Projekt start:

01.09.2021

Projekt slut:

30.06.2022

Beviliget beløb:

144.857,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark
  • Kenya
  • Tanzania

Resume:

Med Afrika-stafetten åbner Salaam Film & Dialog for nye samarbejder med afrikanske filmskabere og danske efter- og højskoler. Stafetten er en række digitale events med afrikanske film og instruktører. Animator Anaeli Kihunwra fra Tanzania lægger ud, og giver stafetten videre. Eneste betingelse er, at de film, der vælges til visning, handler om kvinders forhold. Afrika-stafetten er en co-kuratering med filmskabere, kulturarbejdere afrikanske lande samt lærere og elever fra danske høj- og efterskoler. Eleverne indbydes gennem filmvisninger, dialog og workshops til aktiv stillingtagen og handling på verdensmålsætninger i relation til afrikanske nationer og regioner. Call for Action indgår i Salaams film og læringsmaterialer, som opfordrer til indsigt og giver konkrete idéer til handling. Udvalgte afrikanske film vil inspirere de unge til engagement i udviklingslande, med konkrete anvisninger på, hvordan man fx gennem projektledelse og frivillighed kan støtte kvinders rettigheder i Afrika.