Tilbage

Videreudvikling af biavl med Apis ceraba hos etniske minoriteter i Vietnam

Organisation:

Danmarks Biavlerforening

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

01.07.2008

Projekt slut:

31.08.2008

Beviliget beløb:

61.418,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Vietnam

Lokale partnere:

  • Bee Research and Development Center (BRDC)
  • Vietnam Beekeepers Association (VBA)

Resume:

Baseret delvis på de gode resultater/ erfaringer fra et tidligere projekt fremlægges her ideer til et nyt projekt, som forventes struktureret til et egentlig projektforslag i samarbejde med målgrupper og partnerorganisatio-ner. Dette forventes gjort i forbindelse med en afsluttende projektformulering I forhold til det tidligere projekt lægges der op til en styrkelse af organisatoriske/ rådgivningsmæssige forhold i VBA, meget udvidet netværksarbejde, nationalt og internationalt, samt forstærket fokus på de , forsøg og udvikling af tilpasset teknologi, management og sygdomsbekæmpelse som ikke kunne færdiggøres grundet den korte varighed af det tidligere projekt. Emner der skal finpudses: - Diskussioner om og færdiggørelse af projektforslag i samarbejde med partnerorganisationer og målgrupper. Herunder prioritering af aktiviteter i forhold til budget - Vurdering af projektområdernes egnethed til et biavlsprojekt, målgruppernes interesse og lokale myndigheders indstilling til projektet. - Undersøgelse af muligheder for samarbejde med andre organisationer i området, eksempelvis lokale landboforeninger og kvindeorganisationer. - Undersøgelse af eventuel eksisterende biavl i projektområderne og muligheder for at effektivisere bi-avlen. -Indsamling af informationer om eventuel traditionel biavl projektområder og muligheder for at bevare traditionen