Tilbage

Empowerment of Orphans and other vulnerable children in Busede Sub County

Organisation:

Seniorer uden Grænser

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.03.2012

Projekt slut:

31.08.2014

Beviliget beløb:

707.696,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • Child friendly Initiative Uganda (CFIU)

Overordnede mål :

Projektet vil inspirere de lokale myndigheder til at støtte og drage omsorg for de forældreløse børn i Busede

Umiddelbare mål :

'- Marts 2014 har CFIU opnået den organisatoriske og personalemæssige kapacitet til at udvide projektet til yderligere seks landsbyer - Marts 2014 har 250 forældreløse børn opnået de nødvendige personlige færdigheder til at opnå et tilfredsstillende liv, og beboerne og myndig- hederne i lokalområdet er uddannet i, at tage sig af de forældreløse børn, og sikre deres rettigheder - Marts 2014 har CFIU udviklet en projektmodel der med få ressourcer kan anvendes af lokalsamfund og andre myndigheder/organisationer

Målgrupper :

Målgruppen er 250 forældreløse børn/unge – ligeligt fordelt på hvert køn, samt omkring 50 omsorgsgivere og andre medlemmer af lokalsamfundene, herunder lokale myndigheder.

Resume:

Dette er fase to af et projekt, der støtter forældreløse børn i 6 landsbyer i Jinja distrikt, Uganda. Samarbejdspartneren er CBO'en Child Friendly Initiative Uganda (CFIU), der anvender hoved- sagelig frivillige. Gennem målrettede psykosociale aktiviteter, som drama/sport/sang/oplæring i livsfærdigheder, inddragelse i beslutninger og socialt samvær, udvikles børnene og de unges personligheder og evner, således at de får ressourcer til bedre at klare livets udfordringer. CFIU har oprettet et børne- unge råd, som samarbejder tæt med CFIU´s bestyrelse; de unge inddrages også i at planlægge og gennemføre projektaktiviteterne. CFIU arbejder på at ændre negative holdninger i lokalsamfundene til de forældreløse børn, og sikre deres rettigheder; det sker gennem uddannelse af omsorgsgivere og andre prsoner i lokalsamfundene, herunder de lokale myndigheder. CFIU vil udvikle en mindre ressourcekrævende projektmodel, der kan anvendes af andre lokalsamfund.